EIO: Almedalen tystnade då mobilnätet slocknade

​Det var en händelse som såg ut som en tanke att mobilnätet slocknade i Almedalen samtidigt som Elektriska Installatörsorganisationen EIO genomförde ett seminarium om säkerheten i näten.

- Dagens incident visar att näten verkligen är mycket sårbara.
Det säger Jan Siezing, vd i EIO, som en kommentar till att mobiltelefonnätet i södra Sverige, inklusive Gotland, överhettades under måndagseftermiddagen.

 - Det här är ett tydligt exempel på det jag tidigare konstaterat, näten är känsliga, fortsätter Jan Siezing.
- Nu krävs ett initiativ från riksdagen för att vi ska få en tydligare bild av ansvarsfördelningen, så väl i det politiska systemet som i näten.

Jan Siezing föreslår att Försvarsutskottet i riksdagen tar ett initiativ kring frågan om den femte infrastrukturen, det vill säga de fibernät som hanterar allt fler viktiga samhällsfunktioner.

Huvudansvaret för krisberedskap ligger i Försvarsutskottet, men också utskotten för trafik-, närings- och socialfrågor är delaktiga och bör i en gemensam hearing skapa klarhet inom det här viktiga området.

- Jag är inte ute efter lagstiftning, men jag ser fram emot att vi genom riksdagen kan enas om ett gemensamt ramverk för alla aktörer på marknaden. På så sätt kanske vi undviker ett betydligt värre scenario än det vi nu upplevt i Almedalen.

Vill du veta mer? Kontakta: Jan Siezing, vd i EIO, 0705-321018 eller Peter Olofsson, informationschef EIO, 0733-467571.

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 2.600 el- och teleteknikföretag. I morgon måndag arrangerar EIO seminariet "Boten mot hoten - så säkras fibernäten i Sveriges nya infrastruktur" i Almedalen.
Inbjuden talare är bland annat förre försvarsministern Mikael Odenberg. 

Läs mer om EIO: www.eio.se
Läs mer om EIO:s seminarium: http://almedalen.prod3.imcms.net/event/user-view/2197

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga