EIO om Lars Ohlys tal: Inte ett ord om den femte infrastrukturen - dåligt!

- ​Det är märkligt att Lars Ohly i sitt Almedalstal inte ens med ett ord tar upp vikten av struktur i den femte infrastrukturen. Bredbandsutbyggnaden kan inte bara fortsätta ohämmat utan någon form av ramverk som fastställer de olika aktörernas ansvar. Det säger Jan Siezing, vd i EIO, och menar att en partiledare inom de röd-gröna som säger sig vilja ta regeringsmakten, borde ta denna problematik på allvar.

- Lars Ohly är mer än välkommen till EIO:s seminarium i morgon måndag. Då visar vi hur man kan komma tillrätta med boten mot hoten i fibernäten. Det kan säkert vara nyttigt då de röd-gröna formerar sakfrågor, eftersom ju allt fler viktiga samhällsfunktioner hanteras med internettjänster.

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 2.600 el- och teleteknikföretag. I morgon måndag arrangerar EIO seminariet "Boten mot hoten - så säkras fibernäten i Sveriges nya infrastruktur" i Almedalen. Inbjuden talare är bland annat förre försvarsministern Mikael Odenberg.

Vill du veta mer?
Kontakta:
Jan Siezing, vd EIO, 0705-321018
eller 
Peter Olofsson, informationschef EIO, 0733-467571.

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 2.600 el- och teleteknikföretag. I morgon måndag arrangerar EIO seminariet "Boten mot hoten - så säkras fibernäten i Sveriges nya infrastruktur" i Almedalen.
Inbjuden talare är bland annat förre försvarsministern Mikael Odenberg.

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 2.600 el- och teleteknikföretag. I morgon måndag arrangerar EIO seminariet "Boten mot hoten - så säkras fibernäten i Sveriges nya infrastruktur" i Almedalen. Inbjuden talare är bland annat förre försvarsministern Mikael Odenberg.

Läs mer om EIO: www.eio.se

Läs mer om EIO:s seminarium: http://almedalen.prod3.imcms.net/event/user-view/2197

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga