Energimyndigheten: ​Kunskap och erfarenheter från forskning och pilotprojekt om vindkraft:

 

Välkommen till Energimyndighetens frukostseminarium "Plats för vindkraft!"i Almedalen, tisdagen den 6 juli, kl 8-10. Plats: Wisby Strand & Congress, lokal: Lye. 

Inledningstalare: Tomas Kåberger.

Moderator: Åsa Elmqvist.  

Kunskap och erfarenheter från forskning och pilotprojekt om vindkraft:   

Vindpark Vänern är Vindpilotprojektet som visar att det går att bygga billigare offshore. I det regionala näringslivet har ett vindkraftkluster börjat ta form. Kommunalrådet Åke Pettersson Frykberg (mp) berättar också hur lokalt ägande av vindparken har bidragit till att skapa bra förankring. 

Vindkraften har få och små negativa effekter på människor, natur och miljö. Det visar forskning inom programmet Vindval. En av Vindvals forskare, Martin Green från Lunds universitet, har studerat hur fåglar påverkas av vindkraft och vad man kan göra för att minimera negativa effekter. 

Vänlig hälsning 

Kajsa Olsson

Handläggare Vindkraftenheten

Nätverket för Vindbruk

Box 310

631 04  Eskilstuna

tel: 016-544 20 63

fax: 016-544 20 99

SMS: 070-216 03 84

www.natverketforvindbruk.se

www.energimyndigheten.se

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar