Entreprenörskapsforum: Akademisk examen = bättre karriärvägar, löneutveckling och entreprenöriellt tänkande?

Vad förklarar regionala skillnader bland examinerade från högskolor och universitet med avseende på utbildningsnivå, sysselsättning, entreprenörskap och löneutveckling?
Forskare, politiker, företagare medverkar.

I seminariet presenteras och diskuteras en helt ny studie om utbildningsnivå,entreprenörskap, sysselsättning och löneutveckling bland examinerade från universitet och högskolor i Sverige. Studien visar på regionala skillnader med avseende på bl.a. utbildningens inriktning och faktorer som t ex kön, etnisk bakgrund och arbetsmarknadsregion.

Tid: Måndag 5 juli kl 13.00-15.00
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Lokal Ala 

Medverkande:
Folke Snickars, professor, KTH, Anders Flodström, f.d universitetskansler Högskoleverket, Thord Andersson, enhetschef, Regionförbundet Örebro, Pontus Braunerhjelm, professor och VD, Entreprenörskapsforum.

Moderator: Ulrika Stuart Hamilton, vice VD, Entreprenörskapsforum

Kontaktperson:
Britt-Marie Nordström, projektledare Entreprenörskapsforum, tel 070-562 96 33

Om Entreprenörskapsforum:
Entreprenörskapsforum är en oberoende stiftelse som medverkar i det offentliga samtalet för att nå ut med ny och relevant forskning om småföretag, entreprenörskap och innovationer. Syftet är att genom ökad kunskap bidra till förbättrade förutsättningar för entreprenörskap, företagsamhet och innovationer i Sverige. Läs mer på www.entreprenorskapsforum.se

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga