Entreprenörskapsforum: Hur påverkar etniska koncentrationer invandrares sysselsättning och företagande?

I seminariet diskuteras effekterna av etniska koncentrationer till vissa städer/regioner för invandrares sysselsättning, företagande och inkomstutveckling jämfört med att boende och ekonomisk verksamhet sprids till fler regioner. 

Tid: Torsdag 8 juli kl 10.30-12.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Lokal Ala 

Medverkande:
Benny Carlson, professor, Lunds universitet, Pieter Bevelander, docent Malmö högskola, Christer Hallerby, statssekreterare, Elias Eldenblom, gotlandsföretagare med rötter i Turkiet, och Pontus Braunerhjelm, professor och VD Entreprenörskapsforum. 

Moderator: Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum
Kontaktperson: Britt-Marie Nordström, projektledare Entreprenörskapsforum, tel 070-562 96 33 

Om Entreprenörskapsforum:
Entreprenörskapsforum är en oberoende stiftelse som medverkar i det offentliga samtalet för att nå ut med ny och relevant forskning om småföretag, entreprenörskap och innovationer. Syftet är att genom ökad kunskap bidra till förbättrade förutsättningar för entreprenörskap, företagsamhet och innovationer i Sverige. Läs mer på www.entreprenorskapsforum.se 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar