Folkrörelsernas konstfrämjande: GRATIS – ett samtal om konstens värde

7/7 kl 14.30-17 Biograf Borgen Salong 2, Hästgatan Visby

Vad krävs för att konsten ska få en mer framträdande roll i samhället? Och hur kan samarbetet mellan konsten och andra samhällsområden utvecklas samtidigt som konsten får behålla ett egenvärde?Välkommen till ett samtal mellan konstnärer och ledamöter från Riksdagens kulturutskott samt en efterföljande diskussion med forskare inom sociologi, hälsopsykologi och kulturekonomi.

Hur tar vi till vara och utvecklar konstens möjligheter i det framtida samhället? Varför menar vi att konsten är viktig, vad betyder den för dig som individ och i vidare mening för samhället i stort? Och vad krävs i samarbete med olika samhällsaktörer och finansiärer? En stor grupp samtidskonstnärer arbetar med en undersökande, processbaserad eller dialogbaserad praktik. Konstnärens roll kanske många gånger mer liknar forskarens roll än entreprenörens. Kan en kunskapsintensiv verksamhet i framtiden knyta en konstnär till sig på samma sätt som man idag anlitar en forskare? Kan du t.ex. se att det görs en konstnärlig förundersökning innan ett större projekt sätts igång?

Medverkande:
Konstnärer: Anna Högberg, Malin Lobell och Johan Tirén
Kulturutskottet: Siv Holma (V), Christer Nylander (FP), Anne Ludvigsson (S), Ann Marie Brodén (M), Anders Åkesson (C), Dan Kilhström (KD), Esabelle Dingizian (MP) Skiss forskarteam: Lars Göran Karlsson, sociolog , Umeå Universitet, Anders Widoff, konstnär, Carina Hellgren, hälsopsykolog, Gunnar Augustsson, fil dr. sociologi, univ.lektor pedagogik, Mittuniversitetet Härnösand, Emma Stenström, ekonomie doktor,  Handelshögskolan Stockholm

Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande  www.konstframjandet.se och www.skiss.se

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar