Föreningen Elbil Sverige: Elbilsvänligaste riksdagspartierna utsedda

Den ideella föreningen Elbil Sverige har i sin ranking utsett Centerpartiet och Vänsterpartiet till de elbilsvänligaste riksdagspartierna. Föreningen har genomfört en enkätundersökning riktad till riksdagspartierna. Frågorna behandlar vilka åtgärder partierna är beredda att vidta för att främja användandet av elbilar som ett led i minskandet av fossilbränsleanvändningen i vägtrafiken.

Eftersom elbilar än så länge har ett högre inköpspris än motsvarande bensinbilar har flera länder i Europa infört ekonomiska incitament för elbilsköpare."Sådana incitament saknas i Sverige vilket gör oss till en mindre prioriterad marknad för elbilar", säger Håkan Joëlson, ordförande i Elbil Sverige.

Frågorna gällde momsreduktion, inköpsbidrag, skattefrihet för lätta ellastbilar, vägtullbefrielse för elbilar, och bidrag till ladduttag. Partiernas svar offentliggjordes idag i Almedalen.

En allmän tendens bland svaren är att miljöbilar definieras som traditionella bilar som går på alternativa bränslen eller är bränslesnålare. "Vi hävdar att den stora skiljelinjen inte går mellan olika bränsletyper, utan mellan bilar som drivs med förbränningsmotor och bilar som är eldrivna", säger Håkan Joëlson. "Elbilar är dom verkliga miljövinnarna, då de är energieffektivare och ger mindre utsläpp. Elbilar står i en klar miljöbilsklass för sig." Endast ett parti antyder att dom är beredda att uppmärksamma den skiljelinjen.

En annan sak som märks bland svaren är att vägtullar i Sverige har definierats som trängselskatt och man tycks ha tappat bort aspekten hur mycket en bil försämrar stadsluften. "Elbilar har inga avgasutsläpp och bullrar inte," säger Håkan Joëlson.

Några partier svarar uttryckligen att de vill vara teknikneutrala och inte specifikt premiera elbilar. Elbil Sverige poängterar att de indirekta koldioxidutsläppen från en elbil laddad med Svensk elmix är betydligt mindre än de från någon annan miljöbil på marknaden.

I sin ranking utser föreningen Centerpartiet och Vänsterpartiet till dagens elbilsvänligaste riksdagsparti. Den kompletta rankingen kan beskådas i tabellen nedan.

Kontakt
Håkan Joëlson, ordörande, 0706-560974, Föreningen Elbil Sverige
hakan.joelson@elbilsverige.se

Sven Forsberg, styrelsemedlem, 0704-670882, Föreningen Elbil Sverige
sven.forsberg@elbilsverige.se

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga