Fortum: Från Dröm till ström

Måndagen 5 juli

Klockan 07.45 - 09.30 (seminariet startar kl 8.15)

Plats: PayExhuset, Hästgatan 1, ingång från Mellangatan 18

Behovet av förnybar energi är stort och för att uppnå målen om andel förnybar energi till 2020 behöver ytterligare produktion och snabbare tillståndsprocesser komma på plats. Det finns målkonflikter mellan energiproduktion och naturvärden. Långa processer och överklaganden leder till att energiomställningen går långsamt.

Göran Hult, Senior Advisor Fortum Power, ger en bakgrund med aktuella exempel. Miljöprocessutredningen (MPU) syftade till att förenkla processen för förnybar produktion, men det behövs göras mer för att underlätta ny energiproduktion.

Hur lång tid tar det? Vilka hinder finns? Hur kan processen påskyndas?

Vilka målkonflikter finns? Hur snabbt det måste gå att uppnå målen för förnybar energi 2020?

En panel med inbjudna gäster diskuterar därefter ämnet med moderator och publik.

Seminariet är öppet för allmänheten, men för att underlätta vår planering, önskar vi din intresseanmälan.

Talare:

Göran Hult, Senior Advisor Fortum Power

I panelen

Svante Axelsson, Generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen Nicklas Skår, Miljörättsexpert Svenskt Näringsliv Kent Persson (V), riksdagsledamot Roger Tiefensee (C), riksdagsledamot

Moderator. Birgitta Resvik

Välkomna

Agneta Molinder

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar