Funkisbyrån:​ En färsk undersökning visar:En majoritet av Svenska folket vill se människor med funktionsnedsättningar i reklamen

En färsk undersökning visar att 65 % av svenskarna skulle uppskatta om företagen hade med människor med funktionsnedsättningar i sin reklam. De skulle till och med uppfattas som mer sympatiska än andra företag.

Detta resultat visar att det är dags för ett paradigmskifte i reklambranschen. Ett exempel på ett liknande skifte var i slutet på åttiotalet, då företagen började inkludera människor med utomnordiskt utseende i sin visuella kommunikation - något som hade varit helt otänkbart på 50-talet. Nu är etnisk mångfald en självklarhet i kommunikationsarbetet.

Idag är det enligt SCB 1,9 miljoner människor i Sverige som har någon typ av funktionsnedsättningar. Det är ungefär var femte person. Det är många konsumenter som inte kan identifiera sig med den reklam de ser idag.

Det borde inte gå företagen omärkligt förbi att 65 % av Sveriges befolkning, ca fem miljoner människor, skulle uppfatta ett varumärke som mer sympatiskt om företaget inkluderade människor med funktionsnedsättningar i sin reklam.

För några decennier sedan skuffades människor med funktionsnedsättningar undan på institutioner för att man inte skulle synas. Idag kan man tack vare samhällets stödinsatser ta del i samhället som andra. Men likväl lyser människor med funktionsnedsättningar med sin frånvaro i reklamen. Marknaden vill se en förändring, frågan  är om beslutsfattarna vet det.

På fredag den 9/7 kl 17.40 kommer Funkisbyråns modeller att gå en catwalk på stora scenen i Almedalsparken. Funkisbyråns grundare, Lou Rehnlund, kommer då att berätta om undersökningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undersökningen är genomförd av Starcom Research & Analys under våren 2010. 65 % svarade att de skulle uppfatta företag som inkluderade människor med funktionsnedsättningar i sin reklam som mer sympatiska än andra. 27 % hade ingen åsikt och 8 % skulle uppfatta det negativt.

Funkisbyrån är Sveriges första modellagentur för människor med funktionsnedsättningar. Det är ett projekt som ingår i den ideella föreningen JAG med stöd från  Allmänna arvsfonden. Funkisbyrån vill vidga mångfaldsbegreppet till att även omfatta människor med funktionsnedsättningar.

Kontakt: Lou Rehnlund 0708 271 808

www.funkisbyran.se

 

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar