Globala mötestorget

​Donnersgatan 6. Välkomna 4 juli kl 15:00 - 9 juli 15:00. Alla program teckentolkas 


Program söndag 4 juli 2010


Kl. 15-16 What´s in it for us?
Vad har vi för nytta av internationella
kunskaper/internationellt engagemang?
Räcker egennyttan som drivkraft och koordinator eller behövs en ”synlig hand”?
Seminariet analyserar drivkrafter till internationellt projektsamarbete och beskriver
erfarenheter.
Medverkande: Dr. Mikael Olsson Sida Östersjöenheten & Södertörns högskola, Stefaan
De Maecker programansvarig Sida Östersjöenheten,
Magnus Persson 2e vice ordförande kommunfullmäktige Karlstads kommun (s), Anders
Knape ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (m), Birgitta Svensk
generalsekreterare Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD),
Ulf Melin generaldirektör Internationella programkontoret (IPK) .
Moderator: Thomas Johansson chef Sidas Östersjöenhet.
Arrangörer: Sida, ICLD, SKL och IPK

16-17 Företag + bistånd = framtid?

Den privata sektorn är den främsta motorn för global utveckling – på gott och ont. Hur kan
biståndet stärka den goda kraften, och motverka den dåliga? Medverkande: Charlotte
Nyberg chef internationella avdelningen Stockholms handelskammare, Bo Forsberg
generalsekreterare Diakonia, Renée Andersson etik- och miljöansvarig Indiska Magasinet
AB, Johan Åkerblom rådgivare Sida.
Moderator: Dag Jonzon Sida.
Arrangör: Sida


Vi är drygt sextiofem myndigheter, universitet, stiftelser, institut, företag och företagsrelaterade
organisationer och enskilda organisationer som arrangerar eller deltar i program på Globala
mötestorget. Vi fokuserar på samverkan, utvecklingssamarbete och på resultat som åstadkoms
genom Sidas samarbete med olika aktörer vilka i sin tur representerar stora delar av det svenska
samhället.


För mer information om programmet www.sida.se/almedalen
Kontakta Sidas pressansvariga Anette Widholm Bolme på 08 698 5552 (på plats i Almedalen)
eller mejla anette.widholm.bolme@sida.se

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga