Globala mötestorget

​Donnersgatan 6. Välkomna 4 juli kl 15:00 - 9 juli 15:00. Alla program teckentolkas

Program måndag 5 juli 2010 TEMA: Östersjön. Här finns några av höjdpunkterna: 

10-11  BJIT – ett nytt arbetssätt mot den organiserade brottsligheten i Östersjöregionen?
Trots alla supranationella åtgärder inom EU, expanderar de kriminella nätverken i Östersjöregionen kontinuerligt. Innovativa åtgärder och samarbete måste till för bekämpning av organiserad brottslighet.   Medverkande: Inledningstalare Henrik von Sydow (m) justitieutskottet,
Peter Nilsson Chef för Gränspolisavdelningen Polismyndigheten i Stockholms län, Håkan Karlsson Kriminalinspektör och Chef Gränspolisavdelningen Polismyndigheten Stockholms län, Walter Kegö kriminalkommissarie Institutet för Säkerhets och Utvecklingspolitik.
Moderator: Sven Sandström organisationskonsult.                                                 
Arrangör: Sida. 

12–12.30  Lära för livet – Östersjöstrategins intentioner för utbildningssamarbete.
Lunchmöte
Hur kan Östersjöstrategin bidra till innovativa utbildningssamarbeten?
 Medverkande: Amelie von Zweigbergk tf. EU-minister, presenterar Östersjöstrategins intentioner för utbildningssamarbete.
Kommentarer av Ulf Melin generaldirektör IPK, Carina Hellgren enhetschef IPK.

12.30- 13.15 Swedish Baltic Sea Water Award Tillkännagivande av mottagaren av 2010 Swedish Baltic Sea Water Award (Svenska Östersjöpriset) Joakim Stymne statssekreterare.
Kort föredrag av mottagaren.
Moderator: Karin Lexén chef Swedish Water House.

13.15 – 14.00 Östersjöstrategin – från ord till handling Östersjöstrategin lanserades i juni 2009. Har den gett några konkreta resultat när det gäller samarbete, utbildning och utveckling och de miljöproblem som finns i regionen? Vilka svenska prioriteringar finns?
Medverkande: Amelie von Zweigbergk tf. EU-minister.
Frågor från Jakob Granit Stockholm International Water Institute (SIWI). Slutsatser av Thomas Johansson Sida.
Arrangörer: Sida, IPK, Swedish Water House och SIWI. 

Vi är drygt sextiofem myndigheter, universitet, stiftelser, institut, företag och företagsrelaterade organisationer och enskilda organisationer som arrangerar eller deltar i program på Globala mötestorget. Vi fokuserar på samverkan, utvecklingssamarbete och på resultat som åstadkoms genom Sidas samarbete med olika aktörer vilka i sin tur representerar stora delar av det svenska samhället. 

För mer information om hela programmet www.sida.se/almedalen 

Kontakta Sidas pressansvariga Anette Widholm Bolme på 08 698 5552 (på plats i Almedalen) eller mejla anette.widholm.bolme@sida.se

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar