IF Metall: Endast 3 procent av IF Metallarbetarna anser att regeringen minskatklassklyftorna

Politikernas uppgift är att minska klyftorna i samhället anser IF Metalls medlemmar i en undersökning gjord av Novus Opinion. De har intervjuat 2 200 medlemmar i IF Metall. 8 av 10 anser att det är regeringens uppgift att minska klyftorna i samhället. Men bara 3 procent anser att klyftorna mellan människorna minskat.

- Undersökningen ger ett bottenbetyg till regeringen och bekräftar den bild jag får vid arbetsplatsbesök och i samtal med medlemmar. Klyftorna ökar och fler känner oro för att bli arbetslösa och skadade när samhällets skyddsnät urholkas, säger IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven.

- Människor jag möter säger att de fått nog. De uppmanar mig och förbundet att satsa än mer i valrörelsen för att få en politik som gynnar förbundets medlemmar, säger Stefan Löfven. IF Metall kommer därför den 16 augusti att öppna ett eget valcentrum dit medlemmar kan ringa och skicka e-post för att få svar på frågor och få faktamaterial. Många vill ha underlag till diskussionerna på arbetsplatserna.

Regeringens politik med mer till dem som redan har mycket är utmanande, menar Stefan Löfven och nämner exemplet Carl-Henrik i Danderyd som med slopad fastighets- och förmögenhetsskatt samt ett jobbavdrag på 46 000 kronor tjänar 100 000 kronor på ett år. Däremot har arbetslösa Karin från
 rollhättan fått en försämrad ekonomi med 25 000 kronor jämfört med om hon blivit arbetslös under en socialdemokratisk regering.

Stefan Löfven är också oroad över vad som händer långsiktigt i ett samhälle där klyftorna växer. Risken för ökad segregation och en känsla av ”vi och dom” ökar betänkligt. Vissa har pengar, köper privata försäkringar, sänder sina barn till privata sjukhus och blir allt mindre intresserade av att betala skatt till en offentligt finansierad välfärd. Andra lever på ett minimum och bor i mindre attraktiva områden med slitna skolor. Kan vi då hålla ihop samhället eller vad riskerar vi?

IF Metall kommer att hålla i diskussionen om hur samhället ska utvecklas. Inför 2011 års IF Metallkongress ska vi forma vår vision av det hållbara arbetet – hur vi vill att ett solidariskt samhälle ska utformas och hur IF Metallarbetaren ska få en utveckling i arbetet. Vi ska vara en drivande kraft i samhället och påverka, säger Stefan Löfven.

Ur undersökningen som genomfördes i månadsskiftet maj-juni:

- 70 procent har blivit mer oroliga över samhällsutvecklingen de senaste fyra åren
- 75 procent anser att det är stora klyftor mellan människorna i dag
- 79 procent anser att politikerna ska minska klyftorna
- 71 procent anser att regeringen har liten vilja att minska klyftorna
- 71 procent anser att samhället är för tufft mot sjukskrivna
- 5 procent anser att utanförskapet har minskat.


För mer information kontakta:

Pressombudsman Lars Ankarfjäll

0705356064

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar