IVA: Så här blir blockens innovationspolitik

​En ny rapport, som lanserades igår onsdag i Almedalen, sammanställer och jämför de politiska blockens åtgärdslöften inom innovationspolitiken. Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet Innovation för tillväxt, under ledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

–      Båda regeringsalternativen visar på en stor entusiasm och en hög prioritet för innovationsfrågorna inför
        nästa mandatperiod, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. 

Den innovationspolitiska sammanställningen presenterades vid IVAs seminarium ”Sveriges Framtid – politik för innovation” i Almedalen igår onsdag. Samtidigt arrangerades en paneldebatt mellan blockens näringspolitiska talespersoner: Tomas Eneroth (S), Stefan Löfven (S), Per Bolund (MP), Kent Persson (V), Tomas Tobé (M), Mikael Oscarsson (KD), Agneta Berliner (FP) och Catrin Mattsson (C).

–      De rödgröna lovar att föra innovations- och företagarpolitiken på stats- och finansministernivå i en
        kommande regering, säger Björn O. Nilsson. Alliansen anger ett inre kabinett av de fyra partiledarna. 

Här följer några av slutsatserna från sammanställningen:
    •   Skatteområdet är kanske det som skiljer sig mest mellan blocken, där de rödgrönas förslag att införa en
         förmögenhetsskatt är centralt. 
    •   Alliansen lyfter inte fram några nya skatteförslag, utan lutar sig på redan genomförda åtgärder. De lovar
        dock göra det fortsatt ”billigare att anställa” samt förordar förenkling av 3:12-reglerna. 
    •   Inom riskkapitalområdet vill de rödgröna skapa en riskkapitalfond genom en extra utdelning på fem
        miljarder från Vattenfall, och båda blocken föreslår ett riskkapitalavdrag. 
    •   Alliansen föreslår en ny typ av statliga insatser inriktade mot tillväxtföretag i tidiga skeden, med en ökad 
        samverkan mellan statligt och privat kapital.
    •   Båda blocken vill att innovationsupphandlingar ska användas mer för att främja svensk innovation.

  –    Även om det är glädjande att samstämmigheten är stor om att prioritera innovation är det nu upp till bevis 
        vad som kommer in i valplattformarna som finansierade förslag, säger Björn O. Nilsson. 

För att ladda ned sammanställningen i .pdf-format, klicka på denna länk:
http://www.iva.se/PageFiles/12311/201006-IVA-IFT-Innovationspolitik-E.pdf

För mer information, kontakta:
Joakim Rådström, pressansvarig och skribent
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Grev Turegatan 14, Box 5073, 102 42 STOCKHOLM
Telefon: 08-791 29 39; mobil: 073-656 76 17
E-postadress:
joakim.radstrom@iva.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar