IVA: Vilka är bäst för entreprenören – de Rödgröna eller Alliansen?

Välkommen till IVAs politiska debatt och rapportsläpp i Almedalen!

Tid: Onsdagen den 7 juli 2010, klockan 16.00-18.00 med efterföljande mingel.
Plats: Payex tryckeri på Mellangatan 9 i Visby.

Vad vill de Rödgröna respektive Alliansen göra för att främja innovation och entreprenörskap? För svaret, kom på IVAs debatt mellan de båda blockens näringspolitiska talespersoner i Almedalen. Vid samma tillfälle släpper vi en färsk rapport om respektive blocks innovationspolitiska löften.

Spelar det egentligen någon roll för entreprenören vem som vinner valet? Båda blocken säger sig vilja främja ett dynamiskt och innovationskraftigt näringsklimat. Och båda anser att Sveriges huvudsakliga problem på området är problemen med att omvandla forskning till tillväxt och nya jobb. Men när det gäller lösningsförslag pratar Alliansen skattesänkningar medan de Rödgröna pratar fördelningspolitik.

Debatt
För att tydliggöra skillnaderna arrangerar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en debatt mellan respektive blocks näringspolitiska talespersoner, onsdagen den 7 juli 2010 i Almedalen.

Medverkar gör bland andra Tomas Eneroth (S), Stefan Löfven (S), Per Bolund (MP), Kent Persson (V), Tomas Tobé (M), Mikael Oscarsson (KD), Agneta Berliner (FP) och Catrin Mattsson (C).

Ny rapport
Dessutom har IVA tagit fram den jämförande sammanställningen ”Så blir innovationspolitiken efter valet”. Åtta viktiga områden belyses ur såväl rödgrön som alliansorange synvinkel.

Förhoppningen är att vi ska få veta vilket lag som har bäst förutsättningar att bidra till en nationell strategi som kan ta Sverige till en topplacering i EU-mästerskapen om bästa innovationsklimat. Och därmed starkast tillväxt och sundast arbetsmarknad.

För mer information, kontakta:
Joakim Rådström, pressansvarig och skribent
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Grev Turegatan 14, Box 5073, 102 42 STOCKHOLM
Telefon: 08-791 29 39; mobil: 073-656 76 17
E-postadress:
joakim.radstrom@iva.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar