Kampanjen CLEAN BALTIC SAIL: Den ryska rouletten

​Hittills har det varit väldigt tyst i Almedalen om Östersjön och transporter av farligt gods och oljefrakter. Ingen har talat om de uppenbara hoten genom dålig sjösäkerhet  i världens största bräcktvattenhav.

Därför finns Clean Baltic 1 med skipper Pehr Hasselrot i Visby från och med i morgon fredag. I jollen finns en rullande/seglande, interaktiv informationsutställning. Clean Baltic 1 seglade runt Gotland år 2004 i protest mot dålig beredskap inför stora fartygskatastrofer med utsläpp av kemikalier, gifter och olja.

Skipper Pehr Hasselrot, som finns på tel 0705-23 33 64, visar jollen i eller kring Visby hamn under fredag, lördag, söndag.

Med sjövärdiga hälsningar

Kampanjen CLEAN BALTIC SAIL

www.clean-baltic-sail.nu

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Media

Media

Dokument & länkar