Kultur och näringsliv: Varför ger så få förmögna personer sina pengar till kultur idag? Kande bli fler och i så fall hur? Och vilka risker innebär det

”Privata pengar i praktiken – om personligt engagemang och ny finansiering”

Tid: Tisdag 6 juli kl. 16.00-17.30

Plats: Länsteatern, Bredgatan 10

 

Kultur och Näringsliv vill med seminariet "Privata pengar i praktiken – om personligt engagemang och ny finansiering” väcka debatt och fästa uppmärksamheten på den stora betydelse som enskilda individers engagemang i kulturlivet kan ha. Vi fokuserar på frågeställningar som: Hur kan vi idag arbeta för att återintroducera privata initiativ i det svenska kulturlivet?

Vad behövs för att väcka intresse hos privata donatorer? På vilket sätt skulle ett större privat engagemang påverka kulturklimatet i Sverige – fördelar och risker?  

Hur stor betydelse har den nuvarande skattelagstiftningen? Vi uppmärksammar potentialen i denna ”nygamla” verksamhet. Möt dem som har gett stora pengar och dem som tagit emot dem.

På scen:

Peje Emilsson, ordf. Stockholms Handelskammare, grundare av Kreab

Gavin Anderson, Kunskapsskolan, m.m.

Margita Björklund, ledamot i Sten Allan Olssons Kulturråd, f.d. kulturkommunalråd i Göteborg

Kristina Rennerstedt, styrelseordf. Kungliga Operan, f.d. generaldirektör för Kulturrådet

Samtalsledare:

Susan Bolgar, strategisk rådgivare, Kultur och Näringsliv

För information kontakta Susan Bolgar, 0731-84 02 00 Susan.bolgar@kulturnaringsliv.se

 

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar