Linköpings kommun: Framtiden för svenskt flyg debatteras i Almedalen

Forskare, politiker, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt flyg- och rymdindustrin samlas i dag i Visby för att höja temperaturen i den angelägna debatten om flyget.

Visby, 7 juli

Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova, Michael Moore, generalmajor och chef för Försvarsmaktens utvecklingsavdelning, Anna Ek, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och företrädare för några av de olika ungdomsförbunden finns bland dem som kommer att ge sin syn på flygets framtid.

Det handlar om flyget och miljön, om statens roll i att stimulera forskning och utveckling, om flyget som transportmedel och om hur flyg- och rymdindustrin påverkar samhället.

Flygets dag
Onsdagen den 7 juli
9.00-15.55 (fullständigt program nedan samt på http://flygetsdag.se)
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Trädgården 

”Flygets dag i Almedalen är en av årets absolut viktigaste händelser som manifesterar Linköping som Sveriges flyghuvudstad. I Linköping är vi stolta över flyget och för oss är det självklart att vara med och visa upp allt som Linköping har att erbjuda.”
Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping

”Flyget har stor betydelse inom många samhällsområden, och det är därför viktigt att vi diskuterar och debatterar frågor om flyget ur många olika perspektiv. Från Saabs sida vill vi gärna lyfta fram nyttan med flyget och den teknologispridning som sker från försvarsindustrin till den civila samhällssektorn.”
Åke Svensson, vd Saab 

”Flygindustrin har inte tillgång till en fungerande kreditmarknad, vilket förenklat beror på långa utvecklingsprogram. Vi försöker hitta andra vägar, men i avsaknad av alternativ blir statliga lån fortsatt en avgörande faktor. För staten handlar det inte om bidrag, utan om långsiktiga villkorslån som ska betalas tillbaka där kreditmarknaden misslyckas. Därför är det oerhört viktig med en dialog mellan stat och företag om kapital och långsiktiga visioner.”
Robert Limmergård, direktör, Volvo Aero

”Flyg- och rymdindustrin har betydelse för Sveriges framtid. Här finns kompetens och teknologi som efterfrågas. Våra medlemsföretag agerar globalt och växer lokalt. Vi bidrar till att utveckla det svenska innovationssystemet, som skapar kompetens, teknologiutveckling men även värden för samhälle och allmännytta. Vi vill därför bidra i debatten om hur framtidens företag bidrar till välfärden.”
Bengt Mörtberg, ordförande för flyg- och rymdindustrin, SAI

”Flygets Dag är en fortsättning på ett antal aktiviteter under jubileumsåret svenskt flyg 100 år som vill lyfta fram flygets betydelse i dess olika delar. Flygets samhällsnytta är transport av människor och högvärdigt gods, produktion med forskning och utveckling på allra högsta kompetensnivå samt en bransch som sysselsätter många i landet, exempelvis bara i Linköping cirka 18 000. Vi hoppas att dagen kommer att vara givande för alla som medverkar och deltar.”
Lena Micko, ordförande Svenskt Flyg och kommunalråd (S) i Linköpings kommun

Flygets dag arrangeras av Linköping – Sveriges flyghuvudstad – i samarbete med Marknadsbolaget i Fjärde storstadsregionen, Saab, Volvo Aero, Svenskt Flyg och Flyg- och rymdindustrin (SAI).

I Linköping grundades Sveriges första flygskola och här sker landets enda flygplanstillverkning. En tredjedel av stadens näringsliv arbetar inom flyget och här sker forskning i teknikens absoluta framkant. I Linköping – Sveriges flyghuvudstad – blir idéer verklighet.

 

 

Flygets dag, fullständigt program


09.00-10.30
Flyget 100 år – Samhällsnytta eller slagpåse i årets valrörelse?

Moderator: Staffan Dopping
I panelen:

Lena Micko, ordförande Svenskt Flyg och kommunalråd (S) i Linköpings kommun
Bjørn Kjos, koncernchef Norwegian
Tina Ehn, Miljöpartiet
Hans Brändström, departementsråd Näringsdepartementet
Åke Svensson, vd Saab
Karin Larsson-Tengdén, flygplatschef Umeå
Sofia Arkelsten, Moderaterna
Hans Ollongren, SAS 


10.45-12.00
Vilken samhällsnytta skapas i och kring det avancerade teknikföretaget?

Moderator: Rolf Erichs

I panelen:
Gunnar Eliasson, professor emeritus, KTH
Michael Moore, Gen. Mj, chef Försvarsmaktens utvecklingsavdelning
Dan Jangblad, strategidirektör, Saab
Per Eriksson, Rektor Lunds universitet
Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 

12.15-12.45
Lunchpanel: Framtidens näringsliv med framtidens ministrar – vad finansierar välfärden år 2030?

Moderator: PM Nilsson

I panelen:
Jytte Guteland, SSU
Niklas Wykman, MUF
Magnus Andersson, CUF
Adam Cwejman, LUF
Aron Modig, KDU
Ida Gabrielsson, Ung Vänster
Maria Ferm, Grön Ungdom 

14.30-15.00
Vill de rödgrön avveckla flyget och alliansen lämna rymden?

Moderator: PM Nilsson

I panelen:
Per Bolund, Närings- och energipolitisk talesperson (MP)
Lena Ek, Europaparlamentariker (C)
Lars Persson, vd Rymdbolaget 

15.00-15.55
Staten och kapitalet – tillsammans eller var för sig?

Moderator: PM Nilsson

I panelen:

Charlotte Brogren, GD Vinnova
Tomas Eneroth, Näringspolitisk talesperson (S)
Robert Limmergård, Volvo Aero
Tomas Tobé, Näringspolitisk talesperson (M)

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar