Norden i Fokus: ​Dansk modell får fler unga i jobb

– Social säkerhet på svensk nivå i kombination med svagare anställningsskydd gör att fler unga kommer in på arbetsmarknaden i Danmark, menar forskaren Mads Peter Klindt. Danmarks så kallade flexicuritymodell presenterades på ett nordiskt seminarium under Almedalsveckan på Gotland.

– Det är mycket enklare att ”hyre og fyre” i Danmark, alltså hyra och säga upp anställda. Samtidigt är den sociala säkerheten på svensk nivå, inte genom lagstiftning men med starka kollektivavtal. Det är större omsättning på jobb, fler sparkas, men fler får nya jobb och fler ungdomar kommer snabbare in på arbetsmarknaden, sa Klindt, som är adjunkt på Aalborg universitet.

 

NORDISK BLICK PÅ SVENSK VALRÖRELSE

– Det pratas mycket om flexicurity i den svenska debatten, men mest om ”flexibility” och litet om ”security”, sa Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson. Den svenska valrörelsens huvudmotståndare, den borgerliga Alliansen och den rödgröna oppositionen, fick på seminariet en nordisk blick på valrörelsens huvudfråga, ungdomsarbetslösheten.

Österberg menade att Sverige kan lära av Danmark genom att snabbt erbjuda utbildning eller arbetspraktik åt nya arbetslösa. Moderaternas Johan Forssell ville hellre se till danskarnas sätt att kombinera utbildning och arbete genom lärlingsutbildningar.

– Det vi främst kan lära av de andra nordiska länderna är att ungdomar måste få arbetslivserfarenhet tidigare och att vi måste göra mer för att matcha arbetsgivare och arbetslösa, sa Tobias Lindfors, som är vd på bemanningsföretaget Student Consulting. Företaget har skaffat jobb till 1 000 svenska ungdomar – i Norge.

FINSKT CHANSKORT GER JOBB 

Finland har lika hög ungdomsarbetslöshet som Sverige, men startade i maj en satsning på så kallade chanskort.

– Alla arbetslösa under 25 år kan få ett chanskort från arbetsförmedlingen. Chanskortet kan de ta med till en arbetsgivare, som då får ett statligt lönebidrag på 550 euro i månaden i upptill 10 månader, berättar Tarja Parviainen (mp), som är rådgivare för den finska arbetsmarknadsministern.

– Vi har delat ut 9 000 kort på de här två månaderna, och ungefär 10 procent har fått jobb med chanskortet, sa Parviainen.

Socialdemokraternas Österberg och Moderaternas Forssell var eniga om att det är problematiskt att vi har en gemensam nordisk arbetsmarknad men ingen gemensam nordisk arbetsmarknadspolitik.

– Det är fortfarande för mycket strul för de som vill arbeta i ett annat nordiskt land. Det är en viktig politisk uppgift i nästa mandatperiod att göra något åt detta, samstämde de båda regeringsalternativens företrädare.Seminariet arrangerades av Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm (Norden i Fokus), och Nordens Välfärdscenter. Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan.

 

KONTAKT:

Karin Arvidsson, kommunikationschef, Nordiska ministerrådet, tel + 45 21 71 71 45,
www.norden.org

Mads Peter Klindt, adjunkt, Aalborg universitet, tel +45 30 24 48 66

Tarja Parviainen (mp), politisk sakkunnig på finska Arbets- och näringsdepartementet, tel +358 50 39 600 15

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Media

Media

Dokument & länkar