Norden i Fokus: Skapa ett Nordenråd i Nato

De nordiska länderna borde skapa ett Nordenråd i Nato för att diskutera säkerhetspolitiska frågor med Ryssland. Det sade FOI:s Rysslandsexpert Carolina Vendil Pallin på Norden i Fokus välbesöka seminarium under den svenska Almedalsveckan.

Enligt Hufvudstadsbladets ledarskribent Yrsa Grüne är det ingen i Norden som längre tror att ryssarna kommer att vandra över gränsen. Men risken för säkerhetspolitisk friktion är ändå stor, menade Carolina Vendil Pallin.

– Ryssland börjar få ordning på sin militär. Det innebär att vi framöver kommer att se en allt intensivare aktivitet när det gäller militära övningar i närområdet, från både rysk och nordisk sida. Det kommer förmodligen att skapa friktion och vi har inget forum för att dryfta eventuella missförstånd.

Carolina Vendil Pallin pekade ut Nato som en lämplig organisation att hysa ett Nordenråd för säkerhetspolitiska frågor. För att skapa det räcker samarbetet som Finland och Sverige redan har med Nato inom Partnerskap för fred.

Yrsa Grüne var inne på samma spår och ifrågasatte grunderna för den gamla ryska motviljan mot ett finskt Natomedlemskap.

 – Finlands goda samarbete med Ryssland gör att ett finskt och ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna påverka den ryska relationen med Nato i en positiv riktning.

Seminariet, som handlade om de nodiska ländernas relationer till Ryssland, belyste det faktum att Ryssland det senaste året sänt flera positiva signaler till grannländerna i norra Europa. Den lösta gränskonflikten med Norge, Sveriges positiva svar om den ryska gasledningen och den förbättrade polsk-ryska relationen efter flygolyckan då Polens president förolyckades tycks peka i riktning mot en ljus framtid vad gäller samexistensen Ryssland och dess nordiska grannar.

Men journalisterna från de nordiska länderna som deltog i panelen uttryckte ändå skepsis mot att det handlade om ett mer varaktigt töväder i relationerna med väst. Geir Seljeseth, tidigare korrespondent för Aftenposten och Dagens Nyheter i Moskva, menade att Ryssland enbart söker pragmatiska lösningar på praktiska problem.

– Jag tror att vi förhåller oss bättre till Ryssland om vi gör det gemensamt, sade Geir Seljeseth.

Lars Trier Mogensen, politisk redaktör på danska Politiken, sade att Östersjöregionen måste samarbeta för att undvika att Ryssland spelar ut länderna mot varandra, som i fallet med Nord stream. 

Under seminariet framgick det att Norden som begrepp inte existerar på ryska. Istället finns tre riktningar i Rysslands samarbete med de nordiska länderna – den baltiska, den nordeuropeiska och den arktiska.

– Ryssland ser sig inte som någon regional spelare, men relationen till Finland har alltid varit speciell. Finland utgör porten till väst, sade ryska Irina Dergacheva, korrespondent för nyhetsbyrån Itar-Tass.

Kontakt:

Carolina Ehrnrooth

Norden i Fokus - Nordiska ministerrådets informationskontor

Tel +46 (0)8-506 113 22

Mobil +46 (0)709 283 644

carolina@norden.se

 

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar