Pfizer: Pfizers seminarium i Almedalen: Hur svårt kan det vara? – ett ”journalgoogle” kan rädda patienters liv och stärka forskningen

​Ett ”journalgoogle” skulle kunna minska riskerna för felbehandling, bidra till att liv räddas och pengar investeras i Sverige. ”Alla” är eniga om nyttan.  När kommer regeringen att agera?

Pfizer bjuder in till ett samtal med ansvariga politiker som ska ge svar på frågan när och hur ett ”journalgoogle” kan bli verklighet.

Trots att vi i Sverige ligger långt fram i utvecklingen finns det fortfarande ett stort antal journalsystem som kommunicerar bristfälligt eller inte alls. Det är dessutom i princip omöjligt att söka på och få ut värdefull information ur systemen. Om man bara klarade av att lösa samordningen och sökbarheten skulle förutsättningar ges för en förbättrad uppföljning och utvärdering av behandlingen. Det skulle minska riskerna för felbehandling. Ju snarare detta kommer på plats, desto fler liv räddar vi.

Medverkande:
Karin Johansson (kd) Statssekreterare Socialdepartementet
Gunvor G Ericsson (mp) riksdagsledamot
Åsa Kullgren (s) landstingsråd i Sörmland
Gunilla Hulth-Backlund, General Direktör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Johnny Munckhammar, patient, debattör och riksdagskandidat
Henrik Lindman, överläkare Onkologkliniken Uppsala Akademiska Sjukhus
Eva Eliasson, Affärsområdesdirektör onkologi, Pfizer AB
Johan Brun, Medicinsk direktör, Pfizer AB
Moderator: Erik Blix

Tid: Onsdagen den 7 juli klockan 14.00-16.00, Teatern på Strand Hotell, Strandgatan 34, Visby

Välkomna!


För mer information kontakta:

Kerstin Falck, Chef Samhällskontakter, Pfizer AB, 0768-89 29 68, kerstin.falck@pfizer.com

Christina Astrén Eriksson, Kommunikationsdirektör, Pfizer AB, 0768-89 29 58, christina.astreneriksson@pfizer.com 

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Idag erbjuder Pfizer läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, onkologi, vacciner, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. Fokus för vår forskningsverksamhet ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar