Region Skånes kulturnämnd: Pressmeddelande

Direkt från Almedalen:

Har kulturpolitiken någon roll att spela i utvecklingen av de kreativa näringarna?

Det är en av många frågeställningar som behandlas på seminariet Hur många skolgårdsrappare behövs det för att få fram en stjärna? som direktsänds från Almedalen onsdagen den 7 juli kl. 10-12. Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd är värd för seminariet som hålls inom ramen för Öresundshuset i Almedalen.

Mångfalden och den kreativa energin i Öresundsregionens kulturliv är stor, och denna mångfald och dessa kreativa flöden kommer att visa sig avgörande för vår framtida utveckling. Hur gör vi för att främja denna mångfald och denna kreativa energi? Hur skapar vi bättre förutsättningar för entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar att utveckla sina idéer? Hur skapar vi ett gränsöverskridande kunskapsutbyte som stimulerar såväl innovativa processer i näringslivet som ett ökat företagande och förnyelse inom kultursektorn? Hur kan vi utveckla samarbetet mellan utbildning, forskning, kultur och näringsliv? Hur blir talangerna proffs?

Öresundskomiteens medlemmar har tillsammans tagit fram en öresundsregional utvecklingsstrategi ÖRUS. Insatser för att stärka kultur och upplevelser är en viktig del av strategin. En av utmaningarna som pekas ut i strategin handlar om att bättre utnyttja kraftfältet mellan de kreativa näringarna, konstnärlig verksamhet och forskning.

Länk till direktsändning hittar du på www.oresundshuset.nu. Där kan du också läsa mer om programmet i Öresundshuset under Almedalsveckan.

För information och kommentarer:

Rolf Tufvesson (kd), regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd,

tfn 0705-17 31 04

Presskontakt:

Eva Nilsson Mesch, Kultur Skåne tfn 0418-35 07 22

Region Skånes kulturnämnd, Kultur Skåne, Box 267, 261 23 Landskrona. www.skane.se/kulturnamnden.

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov, 0705 – 15 68 79, annalena.asenov@skane.se.

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga