Regionförbundet i Kalmar län: ​Fossilbränslefri region presenteras i Almedalen

​Under Almedalsveckan kommer länets arbete med att bli fossilbränslefritt år 2030 att presenteras i hamnen i Visby under samlingsnamnet NoOil.

- Vi är den första regionen i landet som har en klimatkommission och vi är stolta över att alla kommuner deltar i arbetet tillsammans med näringslivet, säger Leif Larsson ordförande i Regionförbundet och länets klimatkommission. I Almedalen lyfter vi fram goda exempel vid våra torgsamtal i hamnen. 

Totalt genomförs fem torgsamtal på olika tema. På temat ”Biogas från 0 till 100” deltar Harald Hjalmarsson ordförande i kommunstyrelsen i Västervik tillsammans med Ingela Nilsson – Nachtweij, Lantbrukarnas Riksförbund. Västerviks kommun gör en kraftig satsning på biogas. Man producerar bland annat biogas till drift av tåg och har nyligen invigt en biogasmack för fordon.

I ”Vindkraft för näringsliv och klimat” medverkar Energimyndighetens generaldirektör Thomas Kåberger och diskuterar affärs- och näringslivsutveckling av vindbruk med Regionförbundets Åsa Westrin. Regionförbundet är en nationell nod i Nätverket för vindbruk och arbetet med vindkraft är en viktig del i arbetet med att Kalmar läns klimatarbete också ska leda till näringslivsnytta.

Veckan avslutas med samtal kring ”Först i Sverige med Uthållig kommun”. Kalmar län är pilotlän och arbetet presenteras av Energimyndighetens enhetschef Maria Steinbach-Lindgren, Ewa Engdahl, Högsby kommun och styrgruppen för Uthållig kommun i Kalmar län samt Stefan Svenaeus, länssamordnare Uthållig kommun, Regionförbundet i Kalmar län.

Förutom torgsamtalen, finns en bemannad monter under hela veckan i tältet på kajen vid m/s Sigyn där intresserade kan få veta mer om arbetet inom ramen för NoOil.

________________________________________

Kalmar län ska vara en pionjärregion i arbetet med att reducera klimatutsläpp samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås. Målet är att bli fossilbränslefritt 2030 – arbetet med att åstadkomma detta har samlats under namnet NoOil.

Årets Almedalsveckan som pågår från den 4 juli till och med den 10 juli blir den största hittills. Fjolårets rekord på 1041 evenemang i det officiella kalendariet är nu uppe i 1396 registrerade evenemang. 

Kontakt:

Leif Larsson
Ordförande
Regionförbundet och
klimatkommissionen i Kalmar län
 070-525 19 21

Bruno Nilsson
VD
Västervik Biogas AB
0490-25 40 67

Carolina Gunnarsson
Fossilbränslefri region
070-353 48 55

Mer info:
www.rfkl.se/almedalen 
www.rfkl.se/nooil

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar