Rese- och turistnäringen i Sverige: ​Turistnäringens nationella konjunkturbarometer lanseras

Hur ser landets turistföretagare på utvecklingsmöjligheterna, tillväxt, ekonomi och sysselsättning i svallvågorna av finanskris, askmoln och förändrat resande? Vad krävs för att framgångsrikt stimulera och utveckla turistföretagandet? Konjunkturbarometern 2010 presenteras och en panel diskuterar näringens tillväxtpotential och hur utvecklingen av turistföretagare kan stimuleras.


 Datum: onsdag den 7 juli kl 8.30–10.00 

  • Frukost serveras från kl 8.30, seminariet inleds kl 9.00
  • Plats: Skonaren Vega vid innerhamnen, Visby gästhamn  

Turismen får en allt större betydelse för Sveriges välstånd och bidrar till ökad sysselsättning, regional utveckling och tillväxt. I samarbete med regionala turistorganisationer, presenterar Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) årets Konjunkturbarometer. Barometern baseras på en kvantitativ enkätundersökning hos landets rese- och turistföretagare. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av näringens företagare.

En panel med företrädare för olika områden inom rese- och turistnäringen diskuterar därefter vilken tillväxtpotential som finns och hur utvecklingen av turistföretagare kan stimuleras. Målet är att skapa 160 000 nya jobb inom turism till år 2020.


Medverkande: Åsa Torstensson, minister, näringsdepartementet och Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS)

. I diskussionspanelen ingår Yvonne Arentoft, generalsekreterare, STF, Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör, SJ, Per-Erling Evensen, marknadschef på Destination Gotland. Anders Tärnell, marknadschef på Hertz, Bengt Roswall, VD Malmö Aviation och Peter Terpstra, turismanalytiker Tillväxtverket.

Moderator: Anneli Sundström, informationschef för Rese- och Turistnäringen i Sverige

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar