Riksförbundet Samhällets Styvbarn P​lats D 22 Högskolan på Gotland Cramérgatan 3

Diskuterar tisdag 6 juli kl 1000-11.30 kring Vanvård i den sociala barnavården.
Vilken hjälp kan samhället ge åt  dem som vanvårdats och utsattes för övergrepp?
Vad behövs för att säkra att dagens ungdomar inte vanvårdas vid samhällets omhändertaganden.

Samtal med Göran Johansson chef för vanvårdsutredningen, Cecilia Sjölander, chef för program och utredningsenheten vid BO, Gunilla Wahlén, riksdagsledamot.
Moderator Benny Jacobsson, Samhällets Styvbarn

För mer information Benny Jacobsson 0768 233 644
                                  Anne Skånér förbundsordförande 0705532470


Samhällets Styvbarn 100705

Svensk familjehemsvård är inget som är värt att exportera till andra länder. Det uttryckte Göran Johansson ordförande för Vanvårdsutredningen inom den svenska barn och ungdomsvården.
Detta sas vid ett seminarium kring temat Vanvårdens Barn som arrangerades av Socialstyrelsen i dag.
Inga Näslund informationsansarig för Adoptinscentrum uttryckte oro i vilken mån hon kunde föra fram den svenska modellen för familjehem i t.ex Ryssland. Där man letar efter alternativ till de ryska barnhemmen.

Samhällets Styvbarn har också flera gånger kritiserat den svenska familjehemsvården och bristerna inom Socialtjänsten vad gäller uppföljning av placerade barn.

Anne Skåner ordförande Riksförbundet Samhällets Styvbarn
0705532470

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar