Riksförbundet Samhällets Styvbarn:Vanvården i den Sociala Barnavården

‚ÄčKommuner kan bryta mot lagen utan sanktionshot

Det spelar ingen roll om vi får nya lagar för barn som omhändertas, om inte lagarna efterföljs och brottet mot lagen inte sankitioneras.
Det sa Göran Johansson, utredare Vanvården i den sociala barnavåren,  vid ett seminarium som anordnades av Samhällets Styvbarn under tisdagen. 

Idag finns ett antal nya lagförslag som skall stärka barnrätten som ytterst skall verkställas av kommunerna. Men för kommunerna innebär det att man bryta mot lagarna utan att något händer.

Det fanns en rörande enighet inom panelen om att Samhället måste ha ett förlängt ansvar för ungdomar som är placerade för samhällsvård, Idag slängs ungdomar generellt ut som 18 åringar, många saknar familjer och att ge ungdomar stöd är en liten kostnad i det stora sammanhanget.

Det måste säkerställas en social tryggad kostand, säger Cecilia Sjölander, från BO och ansvarig för program och utredningsenheten.
Eva Kollberg, socionomer inte Familjehemsvården, tryckte på vikten av stöd i utbildning och att gruppen placerade barn måste garanteras samma standard på utbildning som barn vilka bor hemma. 

Problemet för barn som vanvårdas idag, är svårt. Historiskt kan man se att vuxenvärlden inte lyssnade, men problemet är detsamma idag, säger Gunilla Wahlen som anser det viktigt att tro på barnen.
Barn och ungdomar måste få veta vad de har för rättigheter och vart de kan vända sig. Det skall aldrig behöva gå till vanvård. Gunilla Wahlen hänvisar till att barn som kränks borde ha rätt till skadestånd.

Eva Kollberg menar att barn som varit omhändertagna skall ha en fribiljett till sjukvård och terapi, När man är 12 år kanske man inte funderar över det men i vuxen ålder uppstår behoven. 

För mer information Anne Skåner ordförande 0705532470

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar