Riksidrottsförbundet: Idrotten viktig för unga oavsett bakgrund

Nästan hälften av ungdomarna mellan 13-20 år som har utländsk bakgrund är aktiva inom svensk idrott. Riksidrottsförbundet presenterade idag i Almedalen en ny studie, gjord av Statistiska centralbyrån (SCB), som visar i vilken utsträckning ungdomar med utländsk bakgrund finns med i idrottsrörelsen jämfört med dem med svensk bakgrund.

SCB har i sin enkätundersökning frågat 4000 ungdomar från hela landet  i åldern 13-20 år om och hur de är aktiva. Idrotten är den klart största organiserade fritidsaktiviteten, för såväl unga med utländsk som svensk bakgrund, jämfört med andra organiserade aktiviteter. Idrotten spelar också en stor och viktig roll i ungdomarnas liv. Killar med utländsk bakgrund är den grupp som anser att idrotten har störst betydelse för dem jämfört med andra grupper, men idrott har också stor betydelse för tjejer med utländsk bakgrund.

- Studien ger oss många positiva svar. En del av resultaten har vi sedan tidigare kunnat gissa oss till, men nu får vi bekräftat att idrotten är stor bland ungdomar i Sverige. Då spelar det mindre roll varifrån du kommer eller vilken bakgrund du har, säger Erik Strand, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.

Ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund ägnar sig åt olika idrotter. Fotboll är den största idrotten i samtliga grupper och en större andel killar med utländsk bakgrund som spelar fotboll än att killar med svensk bakgrund.

Tjejer med utländsk bakgrund spelar också fotboll i stor utsträckning men den är inte en lika dominerande idrott som för de i de övriga grupperna. Basket och tennis är vanligare bland tjejer med utländsk bakgrund än bland tjejer med svensk bakgrund, medan ridning är betydligt mer förekommande bland tjejer med svensk bakgrund än bland tjejer med utländsk bakgrund.

Tjejer med utländsk bakgrund är den grupp som i minst utsträckning är aktiv inom den organiserade idrotten. Skälet de uppger för att inte vara med är framför allt att de inte är intresserade, men också att det kostar för mycket.

- Det finns flera resultat i studien som vi tar till oss, och som kommer att ligga till grund när vi tittar på vad och hur vi kan förbättra. Studien ger oss den kunskap vi behöver framförallt för att utveckla verksamheten och våra idrottsledare. Men också för att diskutera med politiker i stat och kommun kring förutsättningarna med såväl ekonomiska resurser som tillgången till anläggningar i närheten av där ungdomarna bor, säger Erik Strand.

För kommentarer kontakta

Erik Strand
Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet
073-392 98 00

Helena Björck
Medieansvarig Riksidrottsförbundet
070-339 22 38

Utländsk bakgrund: Enligt SCB:s definition är en individ som antingen är utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna utrikes födda.

 

Relaterat material i bifogad pdf

2010-07-07 11:52
Statistiska centralbyrån har i sin enkätundersökning frågat 4000 ungdomar från hela landet i åldern 13-20 år om och hur de är aktiva.

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar