Riksidrottsförbundet: Sverige inte ensamt i EU-momsstriden

​Det är inte bara Sverige som har problem med EU:s momsdirektiv. Riksidrottsförbundet presenterade idag i Almedalen en kartläggning som visar att våra nordiska grannländer, men även exempelvis Bulgarien, Italien och Österrike har momsregler som gynnar ideella organisationer.

Idag behöver ideella föreningar inte redovisa moms. EU-kommissionen har inlett ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige eftersom den anser att den svenska momslagen innehåller för generösa undantag för den ideella sektorn och strider mot EU:s momsdirektiv.

Efter starka påtryckningar från hela Folkrörelse-Sverige, med idrottsrörelsen i spetsen, skrev regeringen i mars ett brev till EU-kommissionen, där den förklarade föreningslivets stora betydelse och att den vill diskutera momsdirektivet.

- Om Sverige står ensamt i en sådan diskussion vi svårt att nå framgång. Därför har vi bett revisionsbyrån Deloitte att titta på hur ett antal andra EU-länder hanterar ideella organisationer i sina momsregler, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Kartläggningen, som presenterades på ett seminarium i Almedalen, visar att flera andra länder antingen har särskilda regler som gynnar de ideella organisationerna, eller tolkar reglerna till deras fördel. Det gäller förutom våra nordiska grannar Danmark och Finland även till exempel Bulgarien, Italien och Österrike.

- Momsdirektivets regler för ideella organisationer är gamla och tar inte hänsyn till skillnader mellan olika medlemsländer. Den här kartläggningen visar att betydligt fler länder än Sverige har problem. Vi hoppas att regeringen utifrån den här nya kunskapen ska ta kontakt med de aktuella ländernas regeringar och skapa allianser som ger en stärker positionen inför de fortsatta diskussionerna i Bryssel, säger Karin Mattsson Weijber.Läs Riksidrottsförbundets debattinlägg på europaportalet.se


För mer information kontakta

Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

Helena Björck
Medieansvarig Riksidrottsförbundet
070-339 22 38 Relaterat material i bifogad pdf
2010-07-07 13:32
Revisionsbyrån Deloitte har på Riksidrottsförbundets uppdrag tittat på hur ett antal EU-länder hanterar ideella organisationer i sina momsregler.

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar