Säkerhets- och Försvarsföretagen: Nordiskt samarbete på olika villkor?

Försvarsindustrins förutsättningar och framtid i fokus

Tid: Onsdag den 7 juli 2010, kl 13:00-14:30
Plats: Wisby Strand konferenscenter, konferenssal Vall, Strandvägen 4

Norden får en allt större geopolitisk och strategisk betydelse. I de nordiska länderna finns en önskan om att stärka det nordiska samarbetet, något det finns flera anledningar till. Förutom gemensamma intressen är det kostsamt för var och ett av länderna att investera i en egen högteknologiskförsvarsindustri. Samverkanspotentialen är tydlig och önskvärd, något som bland annat framgår av den s.k. Stoltenbergrapporten.

Hur är läget för den svenska försvarsindustrin? Kommer det nordiska samarbetet öka och vad kan vi i så fall samarbeta om? Folk och Försvar och Säkerhets- & försvarsföretagen inbjuder till seminarium om försvarsindustrins förutsättningar och framtid.

PRELIMINÄRT PROGRAM
Moderator:
Lena Bartholdson, bitr. generalsekreterare, Folk och Försvar

13:00                   Inledning
                             Lena Bartholdson, bitr. generalsekreterare, Folk och Försvar

13:05                   Vilken potential har den Nordiska säkerhets- och försvarsindustrin?
                             Peter Lundberg, generalsekreterare Säkerhets- & försvarsföretagen

13:15                   Förutsättningar för norsk försvarsindustri
                             Knut-Olav Drivenes, försvarsattaché vid norska ambassaden i Stockholm

13:25                   Förutsättningar för finsk försvarsindustri
                             Tuija Karanko, generalsekreterare Association of Finnish Defence and
                             
Aerospace Industries, Finland

13:35                   Förutsättningar för svensk försvarsindustri
                             Håkan Jevrell, statssekreterare, Försvarsdepartementet

13:45                   Försvarsindustri och säkerhetspolitik – hänger det ihop?
                             Jan Joel Andersson, programchef Utrikespolitiska Institutet

13:55                   Paneldiskussion: Samarbete på vems villkor?
                             Åke Svensson, VD, Saab AB
                             Christian Carlsson (KDU), försvarspolitisk talesman
                             Peter Rådberg (MP), riksdagsledamot, försvarsutskottet
                             Allan Widman (FP), försvarspolitisk talesman

14:30                  Seminariet slut, efterföljande mingel på Wisby Strand konferenscenter


Välkomna!

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar