Samhällets Styvbarn: ​Riksförbundet Samhällets Styvbarn Plats D 22 Högskolan på Gotland Cramérgatan 3

Diskuterar tisdag 6 juli kl 1000-11.30 kring Vanvård i den sociala barnavården.
Vilken hjälp kan samhället ge åt  dem som vanvårdats och utsattes för övergrepp?
Vad behövs för att säkra att dagens ungdomar inte vanvårdas vid samhällets omhändertaganden.

Samtal med Göran Johansson chef för vanvårdsutredningen, Cecilia Sjölander, chef för program och utredningsenheten vid BO, Gunilla Wahlén, riksdagsledamot.
Moderator Benny Jacobsson, Samhällets Styvbarn

För mer information Benny Jacobsson 0768 233 644
                               Anne Skånér förbundsordförande 0705532470


För mer information kring Kvinnor i Vanvården ur ett könsmaktsperspektiv
genomfördes söndagen den 4 juli. Medverkade bl.a Kerstin Hambreby, lektor Umeå Universitet, Sofia Rapp Johansson, författare.
Kvinnor inom vanvården får i högre grad sina barn omhändertagna. 50 % bland gruppen kvinnor inom vanvården förlorar sina barn, vilket är den högsta siffran i Europa.
Vi hävdar att det finns ett socialt arv inom vanvården som förs vidare genom framför allt mödrarna. Samhället måste medverka till att stoppa detta genom att stödja och hjälpa den här gruppen kvinnor.

För mer information kring Kvinnor i Vanvården ur ett könsmaktsperspekti
genomfördes söndagen den 4 juli. Medverkade bl.a Kerstin Hambreby, lektor Umeå Universitet, Sofia Rapp Johansson, författare.
Kvinnor inom vanvården får i högre grad sina barn omhändertagna. 50 % bland gruppen kvinnor inom vanvården förlorar sina barn, vilket är den högsta siffran i Europa.
Vi hävdar att det finns ett socialt arv inom vanvården som förs vidare genom framför allt mödrarna. Samhället måste medverka till att stoppa detta genom att stödja och hjälpa den här
gruppen kvinnor.
Vi tror att någon form av mentorskap för den här gruppen kvinnor kan vara en väg till att hjälpa kvinnor som varit utsatta för vanvården att klara sin föräldraroll.
- Samhället som skulle vara människor vän, har blivit de utsattas fiende, sa Katarina Michanek, skolläkare (FI)  hon med fler ur panelen efterlyste bättre utbildning och kunskap kring vanvårdsgruppens behov.
- Som en ur vanvården är det med rädsla man skaffar barn, man måste hela tiden bevisa att man är bättre än andra kvinnor, sa författarinnan Sofia Rapp Johansson.
- Det behövs mer forskning och mer pengar till social forskning för att lära mer om historien kring vanvården, sa riksförbundets ordförande Anne Skånér. Socialtjänsten och samhället måste i högre grad skaffa sig kunskap om gruppen vanvårdade kvinnor och lära mer av hur deras historia ser ut. Vi måste stoppa det sociala negativa arvet för att minska andelen omhändertaganden och för att inte den här gruppen kvinnor skall känna sig dubbelt svikna av samhället.

För mer information kring Kvinnor i Vanvården, Anne Skåner 0705532470
Finns på Almedalen hela veckan.

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar