SIWI: ​Vattenpris uppmärksammar polska initiativ för att minska tillförseln  av näringsämnen till Östersjön

2010 års Swedish Baltic Sea Water Award tilldelas de polska professorerna Maciej Nowicki och Marek Gromiec. Priset är ett erkännande av de tvås  arbete för att minska Polens utsläpp av näringsämnen till Östersjön. Pristagarna tillkännagavs idag i Visby av Joakim Stymne, statssekreterare åt biståndsminister Gunilla Carlsson.

Översättningar, bilder och bakgrundsinformation finns på: www.siwi.org/baltic_award_2010


Genom att tilldela de polska professorerna Maciej Nowicki och Marek Gromiec 2010 års Swedish Baltic Sea Water Award har Utrikesdepartementet valt att uppmärksamma två personer vilkas arbete bidragit till att förbättra den marina miljön i Östersjön. Näringsämnen från avlopp och jordbruk har en starkt negativ inverkan på vattenkvaliteten i Östersjön. Under det senaste årtiondet har Polen gjort betydande investeringar i ny och förbättrad avloppsrening, vilket har lett till en signifikant minskad koncentration av näringsrika utsläpp i Östersjön. 

I den officiella prismotiveringen framhåller juryn att Maciej Nowicki och Marek Gromiec lyckats kombinera vetenskap, förvaltning och politiskt arbete i syfte att minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön.

Professor Maciej Nowicki är grundare till EcoFund, ett oberoende, icke-vinstdrivande organ som fördelar utländskt kapital till olika miljöskyddsprojekt i Polen. Sedan EcoFund bildades 1992 har organisationen finansierat initiativ av både nationell och internationell betydelse. Nowicki ledde EcoFunds arbete fram till år 2007. 

Professor Marek Gromiec har lett ett antal nationella och internationella projekt som inneburit att nationella riktlinjer för vattenhantering och utsläppskontroll införts i Polen. Som ordförande för det nationella vattenhanteringsrådet har han lämnat väsentliga bidrag till minskningen av Polens utsläpp i Östersjön. 

Utrikesdepartementet kommer att överlämna priset den 7 september i samband med 2010 års Världsvattenvecka i Stockholm. Prisceremonin är öppen för allmänheten. 

Om Swedish Baltic Sea Water Award
Swedish Baltic Sea Water Award instiftades 1999 och uppmärksammar innovationer, engagemang och nya metoder som bidrar till att skydda Östersjöns marina miljö. Priset delas ut varje år av Utrikesdepartementen och administreras av Stockholm International Water Institute (SIWI). Prissumman har i år utökats från 100 000 till 250 000 kronor. Mer information om priset och tidigare mottagare finns på: http://www.siwi.org/swedishbalticseawateraward 

Vänliga hälsningar 

........................................................

Ms Britt-Louise Andersson
Acting Communications Director
Stockholm International Water Institute
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sweden
Tel +46 8 522 139 72
Fax +46 8 522 139 61
Mobile +46 73 914 39 72

Skype siwi.britt-louise.andersson
Email britt-louise.andersson@siwi.org
www.siwi.org

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar