Skolidrottsförbundet: Ska idrottsrörelsen ta ansvar för folkhälsan?

Idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt har under vintern kritiserat idrottsrörelsen för att den inte lever upp till statens folkhälsomål. På Idrottens Dag klockan 14 i Almedalsparken ordnar Skolidrottsförbundet en debatt med Madeleine Sjöstedt och Peter Larsson, ordförande i Stockholms Idrottsförbund, om idrottsrörelsens roll i folkhälsofrågor. Moderator är Gunnar Andrén, erfaren rikstagspolitiker och före detta journalist som är väl insatt i samhällsbehov.

Ska idrottsrörelsen avsätta medel för statliga folkhälsomål? I så fall hur? Ska man skilja på skolans respektive idrottsrörelsens roll och ansvar för en god hälsa hos barn och ungdomar? Vad gör idrottsrörelsen idag för folkhälsan och vad bör den göra mer, i morgon?

Göran Aspgren inleder debatten med en kort resumé av de frågeställningar som har diskuterats under det gångna året.

Lever politiker som de lär - testa idrotter i Almedalen Under hela dagen mellan klockan 09.30 och 16.30 är alla politiker och besökare i Almedalen välkomna att testa idrotter som street surfing, speedminton, lacross och fun battle. Lever politikerna som de lär? Svenska folket, framför allt barn och ungdomar, ska bli mer fysiskt aktiva och grundlägga sundare vanor. Är politikerna i Almedalen soffpotatisar eller vältränade och redo att pröva vingarna i nya idrotter?

Alla barn har rätt till fysisk aktivitet - obereonde klass, religion eller funktionsnedsättning Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Skolidrottsförbundet tar ett aktivt ansvar för att barn och ungdomar ska grundlägga sunda vanor i unga år. Har du varit aktiv som ung är chansen högre att du får en god hälsa och bra kondition som vuxen. En skolidrottsförening är ett startskott för inaktiva barn att röra på sig. Den formar dessutom morgondagens ledare, utbildar unga i demokrati och skapar en bra sammanhållning och en meningsfull fritid i skolan. Alla kan vara med och det kostar nästan ingenting.

Nära hälften av landets elever i åttan är med i en idrottsförening. Men alla de som inte är det och de som avstår för att de inte vill tävla eller inte är intresserade av det utbud som finns där de bor, de behöver också möjligheter till fysisk aktivitet. De får de i skolidrottsföreningen, där de själva utformar vilka aktiviteter som ska erbjudas.

I Skolidrottsförbundets regi deltar en halv miljon barn varje år i Skoljoggen, Sveriges största motionslopp. En frivillig springslant samlas in till förmån för Barncancerfonden. Hälsoresan är ett annat projekt som Skolidrottsförbundet driver runt om i landet, tre månader per år, för att påverka attityder till kost och motion i samhället och bidra till förbättrade levnadsvanor bland unga. 

Medverkande
Madeleine Sjöstedt, idrottsborgarråd i Stockholm Peter Larsson, ordförande i Stockholms Idrottsförbund Gunnar Andrén, moderator, riksdagspolitiker med bred erfarenhet av samhällsfrågor 

Riksdagspolitiker, lokalpolitiker från Gotland och ungdomar från ön är inbjudna att testa nya idrotter under hela dagen. Alla Almedalsbesökare är välkomna att prova Fun Battle, streetsurfing, lacross och speedminton i Almedalsparken mellan klockan 09.30 och 16.30.

Skolidrottsförbundet representeras av Erik Söderberg, ordförande och Ellika Nyqvist, informationskonsulent. Medverkar gör även Göran Aspgren från Stockholms Skolidrottsförbund och Johannes Palmqvist, 16 år och ungdomsrepresentant för Göteborgs Skolidrottsförbund.

Kontakt
Erik Söderberg, Förbundsordförande, 0702-03 29 19, Svenska Skolidrottsförbundet, soderberg.erik@gmail.com

Ellika Nyqvist, Informationskonsulent, 0735-10 25 10, Svenska Skolidrottsförbundet, ellika.nyqvist@skolidrott.se

Mer information
www.skolidrott.se 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar