Stockholms Läns Landsting: ​Pressinbjudan - Riksundersökning om skolelevers drogvanor presenteras

-         Hur mycket dricker våra unga?

-         Ökar narkotikaanvändningen?

-         Är dopning ett ungdomsproblem?

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar den årliga drogvaneundersökningen vid ett seminarium i Almedalen. Undersökningen har genomförts årligen bland elever i grundskolans år 9 sedan 1971. Undersökningen genomförs som anonym gruppenkät i klassrummen på ett riksrepresentativ urval av klasser. I 2010 års undersökning deltog drygt 4 800 elever.

Undersökningen presenteras av forskningssekreterare Thomas Hvitfeldt vid ett seminarium. Resultaten kommenteras av Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan i Lund. Vi en efterföljande pressträff medverkar även representanter från de politiska ungdomsförbunden.

Tid: Onsdagen den 7 juli kl 10.00-11.00

Plats: Scenen Internationella Torget, Silon

Välkommen!

Presskontakt: Anna Liedbergius, 0701-655584

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar