Svensk Byggnäring: ​Sverige bygger för lite

Svensk Byggnäring konstaterar, i samband med ett seminarium under årets Byggmingel i Almedalen, att dagens nivå på bygginvesteringar utgör en begränsning för framtida tillväxt.

– Städerna växer, människors och varors rörlighet ökar och näringslivet lever på sin konkurrenskraft. En väl genomtänkt plan för offentliga investeringar i byggnader och infrastruktur lägger grunden för Sveriges fortsatta tillväxt, säger Lena Wästfelt, ordförande i nätverket Svensk Byggnäring.

I Sverige utgör bygginvesteringarna 8 procent av BNP medan den genomsnittliga nivån inom EU är drygt 10 procent. Både Kristina Alvendal, gatu- och fastighetsborgarråd i Stockholm (M), och Nils Karlsson, vd för Ratio, pratade om nya, smartare och mer attraktiva lösningar för att få upp nivån på bygginvesteringarna.

– Investeringar i byggnader och infrastruktur är avgörande för tillväxten i Stockholm. Det är därför viktigt att vara öppen för alternativa finansieringslösningar, där OPS är en del för att bland annat klara finansieringen av det eftersatta underhållet. En annan del är vägavgifterna, som bör vara en del av finansieringen av Förbifart Stockholm, säger Kristina Alvendal. 

För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, sekreterare i Nätverket Svensk Byggnäring, tfn 0708 99 58 65. 

Byggmaterialindustrierna • Elektriska Installatörsorganisationen EIO • Glasbranschföreningen • Maskinentreprenörerna • Målaremästarna • Plåtslageriernas Riksförbund • Svensk Betong • Svenska Teknik&Designföretagen • Svensk Ventilation • Sveriges Bergmaterialindustri • Sveriges Byggindustrier • Trä- och Möbelindustriförbundet • VVS Företagen 

 www.svenskbyggnaring.se 

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar