Svensk Scenkonst: ​Svensk Scenkonst arrangerar kulturpolitiska utfrågningar dagligen i Almedalen:

Kulturministern lovar oförändrade eller ökade anslag till kulturen

Vid söndagens kulturpolitiska utfrågning av Lena Adelsohn Liljeroth i Almedalen märktes tydligt att allianspolitiken även är moderaternas linje. Och får hon fortsatt förtroende som kulturminister om alliansen vinner valet kommer hon snarast att fokusera på att genomföra de satsningar som påbörjats än dra igång några nya.

Några av de löften hon gav var:
• Hon ska arbeta för att lösa pensionsfrågan för scenkonstbranschen och ser egentligen inga hinder för att utredarens förslag som ligger på regeringens bord sedan 2009 genomförs. Beslutet ligger hos Finansdepartementet men Kulturdepartementet arbetar för en lösning i positiv riktning.
• Kulturministern lovade att inte minska anslagen till kultur. Snarare antydde hon att anslagen kan höjas, men att pengarna då kommer att gå till kulturminnesvård och utveckling av teknik för att öka tillgängligheten för till exempel hörsel- och synskadade. Det är i så fall framförallt för tillgänglighetsprojekt scenkonsten kan räkna med mer pengar.
• Stockholm ska ingå i regionaliseringsutvecklingen. Om de sedan väljer att avvakta in i det sista är en annan fråga.

Fristäder för förföljda författare, fortsatt implementering av regionaliseringen, en ny analysmyndighet och Kulturbryggan är några av de frågor ministern vill fortsätta arbeta med under kommande mandatperiod. Just analysmyndigheten tror Lena är väldigt viktig. Det behövs en helhetsbild som visar på vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Avseende regionaliseringen hoppas Lena att nya pengar kommer att tillföras från regionalt håll men också att staten kommer att kunna tillföra resurser. Mindre pengar blir det i alla fall inte. Det kommer att bli förändringar avseende fördelningen, det är ett av syftena med regionaliseringen. Scenkonstinstitutionerna har en viktig roll att spela för infrastrukturen och samarbeten med det fria kulturlivet, vad det betyder konkret gick hon inte in på. Regionaliseringen bör också leda till samarbeten över regionala gränser, på så sätt kan man frigöra resurser för nya satsningar. I samband med regionaliseringen kommer sannolikt sammansättningen av styrelserna för scenkonstinstitutionerna att förändras. Lena ser fördelar med styrelser som består av såväl politiker som sakkunniga.

Lena tycker att frågan om ett nytt operahus i Stockholm är för tidig att besvara. Det behövs en bred uppslutning från hela landet för att kunna motivera bygget av ett nytt operahus. Det har vi inte ännu, inte politiskt i alla fall

Kulturbryggan ska bidrar med 25 miljoner kronor om året till kultursatsningar. Enligt Lena är det samma belopp som Framtidens kultur hade kunnat dela ut om de haft ett evighetsperspektiv. Har hon det då? Ja, det säger hon, om hon får sitta kvar.

Digitaliseringens finansiering svävar Lena på. Hon talar om omfördelningar av resurser och om samarbeten med Sveriges Radio och Sveriges Television. Men hur de mindre teatrarna ska kunna hoppa på tåget får vi inget svar på. Inte heller i sponsringsfrågan. Lena är för regler som underlättar sponsring, framförallt som ett sätt att nå nya publikgrupper, men försvarar samtidigt regeringens politik att inte ändra reglerna. Man lyfter istället fram att man har låg eller sänkt bolags- gåvo-, inkomst- och förmögenhetsskatt.

Slutligen konstaterar ministern att om man vill ha en kanon ska man rösta på Folkpartiet, i alla övriga frågor är det egalt vilket borgerligt parti man röstar på. I alla fall när det gäller kulturpolitiken.

Utfrågning idag måndag 6 juli:

Vänsterpartiet lovar - utfrågning Siv Holma

Kl. 12.00-13.30
Länsteatern i Visby, Bredgatan 10

För mer information kontakta Helena Faxgård, kommunikationchef, 0709-463970

Läs hela programmet för Almedalsveckan här  

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstbranschen. Vi representerar drygt 100 företag och organisationer verksamma inom teater, dans och musik. Våra medlemsorganisationer innefattar verksamheter i såväl statlig, regional, kommunal som privat regi. De anslutna organisationerna har cirka 6000 personer anställda. Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar optimala förutsättningar att utveckla en scenkonst för alla.

Svensk Scenkonst | Tel: 08-440 83 70 | fax: 08-440 83 89 | info@svenskscenkonst.se

 

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar