Svenska Bussbranschens Riksförbund: En svensk kollektivtrafik i förändring – vad kan vi lära av föregångarna i Europa?

​En ny kollektivtrafiklag är beslutad och ska träda i kraft den 1 januari 2012. Den svenska kollektivtrafiken står inför en om-reglering. Detta är en förändring som är efterlängtad av entrep-renörerna i bussbranschen. Det är också en förändring som just nu debatteras flitigt av svenska politiker. Storbritannien avreglerade kollektivtrafiken redan på 1980-talet och vårt grannland Finland omreglerade häromåret. Vad hände? Hur påverkades resenärerna och resandet? Vilka erfarenheter, goda så väl som mindre goda, kan vi i Sverige dra?

– I den debatt som förs kring den nya kollektivtrafiklagen lyfts i bland de utländska exemplen för att skrämmas. Men vi tror att vi i Sverige har mycket att lära av den avreglering som skett i Storbritannien och den om-reglering som nu sker i Finland, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) och fortsätter:

– Vi har därför bjudit in gäster med egen erfarenhet av dessa länders omreglering till BRs seminarium i Almedalen. Vi är glada och stolta över att kunna samla så mycket kunskap vid ett tillfälle. Våra talare kan ge många svar på vad en omreglering betyder för dem som detta berör mest; resenärerna och de som direkt möter dem, det vill säga operatörerna. Utländska erfarenheter och lärdomar erbjuder kunskaper som både vi inom bussbranschen och ansvariga politiker på riks- och lokalnivå behöver ta till oss för att den svenska omregleringen ska leda till ökad och bättre kollektivtrafik för våra resenärer.

Medverkande:
• Markus Lyra, Finlands ambassadör i Sverige
• Steven Salmon, Director of Policy Development, CPT UK - Storbritanniens bussbranschorganisation
• Anders Lundström, styrelseordförande i BR och VD för Busslink i Sverige AB
• Moderator: Fredrik Karlsson, kommunikationschef på Sustainable Innovation AB

Seminariet En svensk kollektivtrafik i förändring – vad kan vi lära av föregångarna i Europa? hålls måndagen den 5 juli klockan 11.00–12.00 i Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby. Samtliga deltagare i panelen finns tillgängliga för intervjuer i anslutning till seminariet. Seminariet hålls på engelska.

Mer information:
Anna Grönlund, förbundsdirektör BR, 073-648 72 02
Helena Gibson Ek, informationsansvarig på BR, 070-648 24 00

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlems-företagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar