Svenska Jägarförbundet: Viltmatens värde för Sverige – det nya matlandet

Välkommen till vårt seminarium, onsdagen 7 juli, klockan 16.00–17.00 under Almedalsveckan i Visby i Tullhuset, Skeppsbron 18.

Hur kan viltmat tas tillvara för att höja varumärket Sverige? Vi vet att jakten har stort värde för landsbygden och friluftslivet, men kan viltköttet ge nya jobb och öka turismen? Vilka insatser krävs och vilken politik kan bäst ta tillvara viltet och viltmaten som resurs?

ROBERT ANDRÉN,

Departementsråd, Jordbruksdepartementet

OLLE WÄSTBERG,

Svenska Institutet, fd generalkonsul i New York, debattör

AMI HOVSTADIUS,

Projektledare för Sverige – det nya matlandet

TORSTEN MÖRNER,

Ordförande i Svenska Jägareförbundet samt i Svenska Viltmatakademin

Diskussionen leds av moderator

MARIA RANKKA, vd Timbro

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar