Svenskt Marintekniskt Forum: Full fart mot klimatneutrala transporter på land och till sjöss.

http://www.almedalsveckan.info/event/draft-view/7273 

Under ett seminarium med korta inlägg berättar ledande företrädare ifrån olika branscher om betydelsen av att samhället samordnar och satsar på flytande metan (LNG) som drivmedel för transportsektorn.

-”Introduktion och distribution av LNG är en förutsättning för att lastbilar ska kunna använda gas som drivmedel utanför städerna. Volvos satsning på gas som drivmedel hänger även samman med introduktion av den nya teknik som behövs för att förbränna metangasen i dieselmotorer. Ibland kallad "dual fuel" medan vårt namn är "MetanDiesel" tekniken” säger Lennart Pilskog, Dir public affairs Volvo
Lastvagnar.

DNV har nyligen gjort en utredning om Östersjöns havsområde och konstaterat att närsjöfarten i Östersjön i hela tiden sysselsätter ca 2000 lastfartyg i området och att flytande metan oavsett om det är biogas eller naturgas blir svaret på hur vi skall kunna klara framtidens krav. Tor E Svensen berättar om utredningen och DNVs arbete med LNG som drivmedel för sjöfarten.

Seminarium: Dag: 6/7 2010 11:00 - 12:00
Plats: Strand Hotel, Strandgatan 34 Lokal:Teatern

Sammanfattning

Under några korta föredrag så kommer ett nuläge att redogöras för när det gäller fordonsbranschen och sjöfartens ansträngningar för att nå klimatneutrala transporter och använda flytande gas både biogas och naturgas för att minska emissioner till luft. Samhällets möjligheter att påverka diskuteras.

Beskrivning

FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO har antagit en konvention som innebär att inom ECA området (Östersjön och Nordsjön) sänks svavelhalten till 0.1% från 2015. Internationellt kommer i övrigt att vara max 0.5% från 2020. När detta träder ikraft kommer flytande gas både biogas och naturgas att vara alternativ för framdrift för handelsflottan och i synnerhet närsjöfart under
förutsättning att priset på gas blir konkurrenskraftig.

LNG GOT planerar terminal för flytande gas i Göteborgs hamn. Anläggningen ska kunna leverera gas 2013 både till fartyg och till lastbilstransporter. Genom denna planerade satsning skapas också behov av mindre fartyg som kan leverera gas till fartyg som drivs av gas.

Fordonsgas bygger en terminal vid Stigscenter i Göteborg som kommer vara klar i september 2010 för leverans av flytande gas till lastbilar.

Volvo Lastvagnar satsar på metandiseldrivna lastbilar.

Seminariet redogör för nuläget och pekar på samhällets betydelse som föregångare samt för att skapa förutsättningar för klimatneutrala transporter.

Medverkande:

Göteborgs kommun, Annelie Hultén (s) Gbg utvecklar klimatneutrala transporter.
Volvo Lastvagnar AB, Lennart Pilskog, Klimatneutrala godstransporter på väg.
LNG GOT, Linda Sahlen, Framtidens sjöfartsbränsle i Göteborg.
Fordonsgas, Carina Bergsten, Avdchef Biogas, Infrastruktur för hållbara transporter.
Det Norske Veritas, Tor E Svensen, president, Short Sea Shipping the ideal case for LNG fuel.

Västra Götalands regionen, Anders Carlberg, Maritim expert, moderator
Svenskt Marintekniskt Forum, Patric Westdahl, verksamhetschef, moderator


För mer information kontakta:

Patric Westdahl, Verksamhetschef, Svenskt Marintekniskt Forum, 070-888 06 07,
patric.westdahl@smtf.se 

Anders Carlberg, Maritim Expert, Västra Götalandsregionen, 070-882 15 41,
anders.carlberg@vgregion.se 

Lennart Pilskog, dir public affairs Volvo Lastvagnar, +46 703 183422
Lennart.Pilskog@volvo.com

Svenskt Marintekniskt Forum är en ideell företagsdriven förening som samlar den marintekniska branschen. Föreningen verkar för att utveckla nya och mindre miljöbelastande produkter, effektivare produktion och samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare. Vi arbetar också för att öka rekryteringen och stärka återväxten i den maritima

Målsättningen är att skapa ett forum som sammanför hela den maritima industrin och dess framtida utmaningar. Forumet riktar sig till handelstonnage-, offshore och fritidsbåtssektorn. Våra medlemmar är konstruerande-, tillverkande- och tjänsteleverantörer inom dessa tre områden.

Svenskt Marintekniskt Forum drivs med stöd av bland annat Västra Götalandregionen, EU och Tillväxtverket, Fyrbodalskommunalförbund samt Sparbankstiftelsen Väst samt medel från samverkande företag.

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar