Swedish Standards Institute: SIS i Almedalen Bättre kvalitet i vården

Hur kan ett ledningssystem göra vården säkrare, enklare och billigare för både patienter och personal? Hur säkerställer man att vården håller god kvalitet? SIS, Swedish Standards Institute och Swedac berättar mer vid två seminarier den 8 juli.  

Hur kan ledningssystem enligt europeisk standard göra vården säkrare, enklare och billigare? Varför behövs ledningssystem inom vård och omsorg? Hur bygger man upp dem? En internationell standard för ledningssystem, hur uppfyller den Socialstyrelsens krav? 

Datum: torsdag 8 juli

Tid: 09:00-10:00 och 12:00-13:00 (samma seminarium hålls vid båda tillfällena).

Plats: Vårdförbundets mötesplats, Hästgatan 1 (innergården), Visby

Moderator: Pelle Thörnberg 

  • Seminariet inleds av Marianne Olsson, styrelseledamot i SIS, som berättar om varför ledningssystem behövs inom vård och omsorg.
  • Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen, tar upp Socialstyrelsens föreskrift och hur ledningssystem enligt internationell standard kan användas för att uppfylla föreskriften.
  • Marianne Edman Falkensson, enhetschef på Swedac, talar om ett projekt som skräddarsyr en standard för ledningssystem inom vården.
  • Gunilla Rosqvist, kvalitets- och utvecklingschef i Vård 6 omsorg, på Uppsala kommun, talar om hur man bygger upp och arbetar enligt ett ledningssystem samt vilka vinster man gör i detta arbete 

För ytterligare information:

Christina Stange, projektledare SIS, 0709-48 06 77, christina.stange@sis.se

Maria Oldegård, marknadsansvarig Swedac, 0708-62 78 33, maria.oldegard@swedac.se.

Olle Axenborg, informationschef SIS, 073-383 70 70, olle.axenborg@sis.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar