Swedish Standards institute: SIS i Almedalen Socialt ansvar, hållbarhet och tillgänglighet

Standarder kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. I Almedalen arrangerar SIS, Swedish Standards Institute fyra seminarier på temat hållbarhet. Med intressanta talare och i paneldebatter diskuterar vi standarder som verktyg för en hållbar verksamhets- och samhällsutveckling. Moderator är journalisten Pelle Thörnberg.

ISO 26000 sätter en ny standard för socialt ansvarstagande – är världen redo?

Hur kommer den nya globala standarden för socialt ansvarstagande att påverka företag, organisationer och offentlig sektor? Svarar din organisation upp mot nya krav och kan hantera hoten mot miljö och mänskliga rättigheter? ISO 26000 publiceras hösten 2010. I panelen sitter bland annat IKEA, Stockholms läns landsting och WSP. 

11:30-13:00

Lunchseminarium: Är ditt Almedalsevent hållbart?

Hur skapas långsiktigt hållbara och tillgängliga evenemang? Tips och idéer från den kommande globala standarden för hållbarhet vid evenemang. Hur kan vi göra attraktiva evenemang som är hållbara, säkra och tillgängliga för fler? Träffa bland andra Stockholms Idrotts- och kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt och representanter från Bodén & Co och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

13:30-14:30

Påverka hållbarhetsarbetet i din kommun – mot ett ledningssystem för hållbar utveckling

Hur kan du på bästa sätt arbeta med hållbarhetsfrågor inom en kommun eller ett landsting? Vi diskuterar framgångsfaktorer och utmaningar för hållbarhetsarbetet och den kommande vägledningsstandarden. Lyssna till representanter från bland andra "Ett hållbart Huddinge", Göteborgs stad och Sveriges Kommuner och Landsting. 

15:00-16:00

Tillgänglighet är en förutsättning för hållbarhet och god kvalitet

Varför kan inte det som produceras användas av alla? Genom att göra rätt från början och tänka in allas olika och varierande funktionsförmåga i det som planeras, beställs och utformas, kan vi tillsammans skapa ett hållbarare och tillgängligare samhälle. Träffa bland andra representanter från Handisam, DHR och Handikappförbunden. 

För ytterligare information:

Olle Axenborg, informationschef SIS, 08-555 520 19, 073-383 70 70, olle.axenborg@sis.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.

SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar