Swentec, Sveriges miljöteknikråd: Almedalen 8 juli: Kan svensk miljöteknik rädda världen?

Pressinbjudan till debatt kl 14-16 i Residensets trädgård på Strandgatan 1 (OBS! Ingång från Korsgatan vid hamnen).

Debatt kl 14-15 - Vad vill riksdagspartierna?
Miljötekniksektorn ökar mer än den traditionella industrin. Samtidigt håller Sverige på att bli omsprunget av andra länder. Vad vill politikerna göra för att hindra detta? Och vad vill partierna göra för att Sverige ska bli en ledande miljötekniknation? Vilka satsningar vill partierna genomföra om de vinner valet?
Deltagare: Maria Wetterstrand (mp), Lars Ohly (v), Sofia Arkelsten (m), Ola Alterå (c),
Helene Odenjung (fp), Mikael Oscarsson (kd) och Krister Örnfjäder (s). Moderator: Edna Eriksson.

Eftersnack kl 15-16 - Hur uppfattas Sverige ute i världen?
Hur uppfattas Sverige ute i världen? Lever vi upp till vårt goda miljörykte? Hur gör andra länder och vad behöver vi göra för att inte hamna på efterkälken?
Deltagare: Kristina Alsér (ordf. Swentec, landshövding Kronobergs län), Allan Larsson (rådgivare Barroso), Pierre Schellekens (EU-kommissionen), Göran Svensson (EcoEnergy Scandinavia),
Mats Lindgren (Kairos Future) och Ola Hildingsson (Domsjö Fabriker). 

Mingel kl 16-17
Mingla med panelen och Swentecs rådsmedlemmar. Drinkar, tilltugg och fortsatta diskussioner i trädgården.

Om Swentec
Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att utveckla en övergripande och effektiv struktur som stärker svensk miljöteknik. Kansliet ligger i Göteborg. Swentecs rådsmedlemmar: Ordförande Kristina Alsér (landshövding Kronobergs län), Annika Helker Lundström (vd Svensk Vindenergi), Bodil Anjar (vd Gila Control System), Anders Jonsson (vd Sundsvall Energi),
Marie Reinius (vd Svenska Riskkapitalföreningen), John Holmberg (vice rektor Chalmers),
Helena Tillborg (Cleantech Inn Sweden), Lars Stendius (ABB Power Systems FACTS).

I slutet av 2009 överlämnades Handlingsplan för svensk miljöteknik till regeringen. Handlings-planen ger 82 åtgärdsförslag på vad som behöver göras för att lyfta svensk miljöteknik och nå visionen att Sverige har en drivande roll och levererar världsledande lösningar för en hållbar framtid.

Intervju med någon av de medverkande?
Kontakta David Björneloo, kommunikationsansvarig på Swentec
Mobil 0703-69 89 03, E-post: david.bjorneloo@enterprise.ministry.se,
Läs mer och ladda hem Handlingsplan för svensk miljöteknik på: www.swentec.se

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar