Tryggare Sverige: ​Ann Hellströmer får Eldsjälspriset!

​I dag får Ann Hellströmer, Tryggare Sveriges ombudsman för brottsdrabbade, mottaga det fina och prestigefyllda Eldsjälspriset. Priset delas ut av stiftelsen Oscar Hirsch´s Minne.

- Priset går till personer som brinner för sitt arbete och som arbetar obyråkratiskt och oegennyttigt, berättar Lisbeth Franzon, representant för stiftelsen Oscar Hirsch´s Minne.

Ann Hellströmer har under många år arbetat för brottsdrabbades rättigheter och är sedan drygt ett år tillbaka Ombudsman för brottsdrabbade vid Tryggare Sverige

Priset delas ut den 8 juli under Almedalsveckan (kl. 14.00) på Knägränd 4.

Kontakt: Magnus Lindgren 08-555 35 290/070-510 29 84.

 ____________________________________________________________________________________________________


Tryggare Sverige en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non-govern­mental organization) som drivs i form av en allmän­nyttig stiftelse av folk­rörelse­karaktär. Stiftelsen bildades år 2008 med målsättningen att för­bättra situa­­tion­en för de som drabbas av brott och för att utveckla det brottsförebyggande arbetet i vårt land.

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar