Tryggare Sverige: Justitieombudsmannen saknar mandat för att hjälpa brottsdrabbade

Under flera års tid har det riktats skarp kritik mot polisens utredningsverksamhet, men ändå har knappt något hänt. En av dem som kommit med den starkaste kritiken är chefs-JO Mats Melin. Till JO kommer det flera anmälningar i veckan som handlar om brottsutredningar som lagts ned. Men trots det kan JO, i de allra flesta fall, inte gå vidare med anmälningarna. Mats Melin berättar i den nya boken "Vanmakt - om brottsutredningar och de drabbades utsatthet" (Jure förlag), att han inte sällan kan tycka att polisen borde ha utrett saken på ett annat sätt men trots det inte kan gå in och kritisera polisens arbete.


- Det ingår inte i JO:s uppdrag att gå in i bedömningsfrågor. Vi tittar på det strikt juridiska. Det som saknas i vårt juridiska system är en slags mellanform. I t.ex. Storbritannien har Independent Police Complaints Commission ett sådant vidare mandat. Det finns en risk att man i vårt land slagit sig till ro med att JK och JO finns.


En granskning av de fall som är med i boken - Anders som mitt under polisens stora kampanj "Kom till oss" (kampanjen uppmanade personer som utsatts för våld i nära relation, bl.a. i samkönade relationer, att anmäla brottet) blev misshandlad av sin f.d. pojkvän samt Karin som ungefär samtidigt, i en annan del av landet, blev våldtagen av en nära vän – visar på en rad brister i utredningarna som JO lämnat utan erinran.


- Detta visar på behovet av att JO får ett utökat mandat eller att det inrättas en ny oberoende instans som kan göra materiella prövningar för att se om polis och åklagare gjort ett riktigt jobb, framhåller Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige.

 

Inom ramen för boken har vi spårat upp många av de poliser och åklagare som Anders och Karin har mött under sin kamp för att få sina rättigheter tillgodosedda och ställt dem mot väggen: Varför har inte Karin och Anders fått stöd? Varför är deras ärenden nedlagda? Hur kan det komma sig att brotten ändå redovisas som uppklarade brott? Hur kan det komma sig att vi i Sverige inte längre utreder alla brott?


Vi har även intervjuat några personer som, till skillnad från Anders och Karin, har makt att förändra vårt samhälle; Beatrice Ask, Thomas Bodström, Kristina Alvendal, Mats Melin, Bengt Svenson m.fl.

 

Boken presenteras den 6 juli under Almedalsveckan (kl. 13.00) på Knägränd 2.

 

Kontakt: Magnus Lindgren 08-555 35 290/070-510 29 84 eller bokens författare Matilda Rangborg 08-555 35 290/ 073-977 64 00.

 

____________________________________________________________________________________________________


Tryggare Sverige en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non-govern­mental organization) som drivs i form av en allmän­nyttig stiftelse av folk­rörelse­karaktär. Stiftelsen bildades år 2008 med målsättningen att för­bättra situa­­tion­en för de som drabbas av brott och för att utveckla det brottsförebyggande arbetet i vårt land.

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga