Vårdalstiftelsen: Tio tankar om åldrande - hisnande framtidsperspektiv

Forskaren Bodil Jönsson möter topp-politikerna Ilija Batljan och Henrik Hammar

Sverige har en av världens äldsta befolkningar, och inom några år kommer en fjärdel av oss vara i pensionsåldern.  Samtidigt - efter 65 lever numera de flesta helt friska liv i många år till. 80 procent av alla över 80 år är inte dementa. Parallellt med detta förväntas idag hälften av alla nyfödda bli över 100 år!  

Vi kan därmed se fram emot fyra, kanske fem generationer som lever och samspelar sida vid sida. Lägg till detta; den som tror att han eller hon nog skall leva till 100, kommer troligen att ha andra attityder till livet.
Med andra ord - vi står inför en ny samhällstruktur och förändrade tankesystem. 

Kring detta och med många fler synvinklar på åldrandet samtalar forskaren Bodil Jönsson i ett med de två engagerade vårddebattörerna och topp-politikerna Ilija Batljan (S) och Henrik Hammar (M) .
Moderator är Suzanne Axell, känd från SVT:s Fråga Doktorn  

Tid och plats:

  • Fredag 9 juli kl 9-10
  • Vårdmötesplatsen, Hästgatan 1, Visby
  • Arrangör: Vårdalstiftelsen

Frågor kring seminariet?
Kontakta: Emelie Leffing
0733-30 66 24
emelie.leffing@vardal.se


Om Vårdalstiftelsen
Vårdalstiftelsen stödjer forskning om människors livsvillkor och hälsa, och ett huvudfokus är just åldrandets utmaningar. Detta är ett område som är både aktuellt och där stor samhällsnytta genereras. För stiftelsen är det angeläget att ifrågasätta det omgivande samhällets syn på åldrandet som många gånger präglas av schabloner. Att bli gammal är ingen sjukdom. 
www.vardal.se

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar