Arbetsgivare och fack eniga om lönebildning

Arbetsgivare och fack eniga om lönebildning Arbetsgivarnas och fackförbundens syn på lönebildning skiljer sig inte längre så mycket åt. Det visar en kartläggning som ALMEGA- tidningen gjort. I dag understryker alla att lönebildningen bör vara lokal och individuell. ALMEGA-tidningen har kartlagt hur fack och arbetsgivare ser på lönebildningen. Fem av ALMEGAs största motparter CivilingenjörsFörbundet, Industrifacket, Jusek, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Vårdförbundet har svarat på frågor om hur de anser att lönebildningen ska fungera. Kartläggningen visar att parterna är eniga om att lönebildningen ska ske lokalt och individuellt. Stor enighet råder också om att arbetstidsfrågorna ska lösas lokalt. - Det är viktigt att fokusera på individernas prestationer, man måste ha en lönebildning som utgår från den enskildes kompetens, säger Per Henriksson från Jusek. Tidigare sattes lönen utifrån lönetrappor som enbart tog hänsyn till ålder och antal anställningsår, få såg någon koppling mellan lönen och den personliga utvecklingen. Men nu är den tiden är förbi. I dag understryker alla att lönebildningen ska vara lokal och individuell. - Lönebildning är ingen statistisk fråga, det är chefen som måste sätta upp mål, avläsa resultatet och sätta lönen, säger Arne Fryklund, ALMEGA. Läs mer på www.almega.se i Presstjänsten/ALMEGA-tidningen. Förbundsgruppen ALMEGA inom SAF företräder cirka 8 000 företag med 420.000 anställda inom industri- service- och tjänstesektorn. Kontaktperson: Karin Boman, redaktör ALMEGA-tidningen, tel 070-345 68 99 eller Arne Fryklund, ansvarig för lönebildningsfrågor, ALMEGA, tel 08-762 69 79. /liz ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Prenumerera

Dokument & länkar