Avtal klart för kemiindustrin mellan ALMEGA och Industrifacket

Avtal klart för kemiindustrin mellan ALMEGA och Industrifacket Ett avtal träffades idag mellan ALMEGA och Industrifacket för kemiindustrin, en månad innan det gamla avtalet upphör. Avtalet ger lönehöjningar om 6,9 procent och gäller för cirka 6 500 anställda. Avtalsperioden är 37 månader. Lönehöjningarna är 2,7 procent 2001, 2,2 procent 2002 och 2 procent 2003. Avtalet har träffats rekordtidigt, det gamla avtalet löper inte ut förrän den 28 februari. Avtalet omfattas av industriavtalet och har träffats utan medverkan av opartiska ordföranden. Avtalet innehåller en arbetstidsförkortning som innebär att det redan gällande systemet om livsarbetstid byggs ut. Förkortningen omfattar en dag per år och de anställda kan välja mellan att ta ut förkortningen i tid eller få ut den i pengar eller avsättning till pensionspremie med 0,5 procent av lönen per år. Om arbetstidsförkortning beslutas i lag kommer den avtalade förkortningen att avräknas från lagens. - Även i kemiindustrin klarar vi att sköta arbetstidsfrågorna utan inblandning av lagstiftarna, säger förbundsdirektör Kerstin Brodowsky. Arbetstidsfrågor är mycket betydelsefulla i företag med kontinuerlig skiftgång och arbetstiden är av hävd en samarbetsfråga för företagen och de lokala facken i branschen. Med avtalet tar parterna nu fortsatt ansvar för detta. För branschen strategiska frågor om kompetensutveckling och arbetsmiljö samt lokala medarbetaravtal kommer att behandlas i arbetsgrupper under avtalsperioden. - I kemiindustrin är det särskilt angeläget med likartade anställnings- villkor, eftersom gränserna mellan arbetare och tjänstemän är flytande, säger Kerstin Brodowsky. Nu har vi fått en bra utgångspunkt för dis- kussioner om medarbetaravtal. Förbundsgruppen ALMEGA inom SAF företräder cirka 7 800 företag med 380.000 anställda inom industri- service- och tjänstesektorn. Kontaktperson: Kerstin Brodowsky, tel 08-762 69 71, mobil 070-345 6971 /LMÅ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01150/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar