Bemanningsföretagen i Almedalen: Kan AMS läggas ut på entreprenad?

Bemanningsföretagen i Almedalen: Kan AMS läggas ut på entreprenad? -Vi tror att bemanningsbranschen är kapabla att ta över och sköta mycket av den verksamhet som AMS gör idag. Därför är det intressant att diskutera det faktum att AMS borde kunna bli föremål för konkurrensutsättning. Det säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. - Bemanningsbranschen har utvecklats till en till AMS konkurrenskraftig part när det gäller att sätta människor i arbete. Branschen visar gång på gång goda exempel på hur vi genomför lyckade projekt som sätter människor i arbete. I Almedalen vill vi visa vad vi kan och varför vi bör ta över delar av AMS verksamhet, säger Eva Östling Ollén. Bemanningsföretagen finns på plats under hela Almedalsveckan vid Almegas arrangemang "En värld av tjänster", Wisby Hotells trädgård. Torsdag den 8 juli, kl. 15.00-16.30 genomför Bemanningsföretagen ett seminarium under rubriken "Kan AMS läggas ut på entreprenad". Medverkande: Eva Östling Ollén förbundsdirektör Bemanningsföretagen, Mats Sävstam, ordförande Bemanningsföretagen, Sandro Scocco, direktör AMS, Tina Acketoft, ledamot Arbetsmarknadsutskottet (fp) och Jan Grönlund, statssekreterare i Näringsdepartementet. För ytterligare information kontakta: Förbundsdirektör Eva Östling Ollén, mobiltfn: 070-345 69 68 Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människors enbart efter kunskaper och kompetens. Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Bemanningsföretagen erbjuder tillsammans med LO och HTF medlemsföretagen att ansöka om auktorisation. Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se