En ökad frihandel inom EU kan ge bättre kvalitet och billigare tjänster

En ökad frihandel inom EU kan ge bättre kvalitet och billigare tjänster 92% av tjänsteföretagarna är för en ökad frihandel, enligt Almegas senaste Tjänstepanel. En av följderna med en sådan handel kan enligt panelen vara en ökad konkurrens (som trots att det kan vara en försvårande omständighet också ge bättre tjänster). - Visst finns det både för- och nackdelar med frihandel för de svenska tjänsteföretagen, säger Ulf Lindberg,näringspolitisk chef Almega. Men av det vi hittills sett av förslaget till tjänstedirektiv drar vi slutsatsen att de positiva effekterna av förslaget överväger. Inte minst det faktum att marknaden mångdubblas för många av de svenska tjänsteföretagen. Tjänsteföretagarna i Tjänstepanelen fick även göra en helhetbedömning av en fri tjänstehandel: 62 procent av de svarande bedömer att en fri tjänstehandel är bra för det egna företaget och 63 procent bedömer att det är bra för den egna branschen. Tjänstepanelen presenteras på lunchsamtalet i Wisby hotells trädgård den 6 juli kl 12.00 av Almegas styrelseordförande Håkan Bryngelson. Tjänstepanelen finns att läsa i sin helhet på www.almega.se/presservice. Kontakta oss för mer information: Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, 070-345 69 51. Yvonne Gustavsson, ansvarig Tjänstepanelen, 070-345 68 48 Tjänstepanelen är Almegas egen webbpanel - en panel som syftar till att snabbt ta tempen bland Sveriges företagare i aktuella frågor. Enkäten distribueras via Almegas veckobrev samt till en panel bestående av cirka 500 slumpmässigt utvalda företagare från något av Almegas medlemsförbund: Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation, Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Almega Samhall, Medie- och Informationsarbetsgivarna, Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna. Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se