Helt nytt avtal träffat för call/contact center-branschen

Helt nytt avtal träffat för call/contact center-branschen Call/contact center och marknadsundersökningsföretagen har fått ett alldeles nytt avtal om allmänna anställningsvillkor. Avtalet har de mest flexibla arbetstidsreglerna på arbetsmarknaden. Avtalets arbetstidsregler är bra både för individen, företaget och kunden. Call/contact center och marknadsundersökningsföretagen har nu fått branschens första gemensamma avtal. I stället för fastställd dagarbetstid kan nu företaget och medarbetaren samråda om arbetstidens förläggning. Det blir lättare för företaget att tillgodose kundernas efterfrågan och den enskilde medarbetaren kan få en arbetstid som passar familjesituation och fritidsönskemål. - Det här kommer att öka antalet fast anställda i branschen och del- tidsanställda får möjliget att jobba fler timmar, säger förbundsdirektör Örjan Lenárd, ALMEGA. Behovet att anställa på begränsad tid minskar när det blir möjligt att ha fast anställda med olika arbetstider. - Arbetstidsförläggningen öppnar möjligheter för mer flexibla lösningar. Det gör det lättare att driva callcenter- och marknadsunder- sökningsverksamhet i Sverige, fortsätter Örjan Lenárd. Genom en ny anställningsform kan företagen också hantera de mer extrema arbetstoppar som förekommer ibland. Avtalet är ett helt nytt avtal för call/contact center och marknads- föringsföretag och börjar gälla den 1 april 2001. Fakta om branschen: - Ca 200 företag i Sverige med minst 6 000 anställda - Verksamheten omfattar bland annat kundtjänstuppdrag, telemarketing- uppdrag, supporttjänster, Internetcallcenter med chat och marknadsunder- sökningar. - Branschen är spridd över hela landet. Avtalet i sin helhet finns i presstjänsten på www.almega.se. Call/contact center-branschen inom Tjänsteföretagen ingår i förbundsgrup- pen ALMEGA inom SAF. Kontaktperson: Örjan Lenárd, förbundsdirektör Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund, tel 070-345 68 92, 08-762 68 92 Monica Lysholm, förhandlare ALMEGA, tel 070-345 68 59, 08-762 68 59 Rolf Eriksson, förhandlare ALMEGA, tel 070-266 25 47, 040-35 25 47 /LMÅ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar