Hemserviceföretagen får nytt avtal

Hemserviceföretagen får nytt avtal ALMEGA har träffat nytt avtal för hemserviceföretagen med Kom- munalarbetareförbundet. Avtalet gäller 1,5 år och ger heltidsanställda 200 kronor mer i månaden samt del i en pott som ska förhandlas lokalt. Avtalet gäller till och med mars 2001. Avtalet innehåller gemensamma värderingar för lönebildningen och principer för lönesättning, där med- arbetarsamtal är en central del. I medarbetarsamtalen ska medarbetarens mål relateras till verksamhetens. Lönerna höjs nu med 200 kronor för heltidsanställda med månadslön. Dessutom finns en pott om 200 kronor per person som ska fördelas av företaget och lokala facket i lokala förhandlingar. 1 juli 2000 avsätts 400 kronor per medarbetare i ytterligare en pott som ska fördelas i lokala förhandlingar. Deltidsanställda får lönehöjningar i proportion till tjänstgöringsgraden. Förbundsgruppen ALMEGA inom SAF företräder 4.200 företag med 345.000 anställda inom industri-, service- och tjänstesektorn. Kontaktperson: Inger Jonasdotter, tel 08-762 69 06 /LMÅ ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Prenumerera

Dokument & länkar