Kommentar till arbetstidsutredningen 2000-03-23

Kommentar till arbetstidsutredningen2000-03-23 "Låt 300 000 medarbetare bestämma istället för 349 riksdagsledamöter" - Vi vet att det finns en önskan bland många medarbetare i våra företag att få en friare arbetstid. En del vill jobba mindre, andra vill styra mer över sin egen tid och vissa vill ha tydliga scheman för sitt arbete. I vilket fall som helst är enskilda medarbetares arbetstid inte något som kan beslutas av riksdagen. Vad vi behöver är en modernisering som tar hänsyn till dagens förutsättningar och inte bygger på villkoren för 70- talets industriföretag. Det säger Jonas Milton, talesperson för Forum för tjänsteföretagare och förbundsdirektör i ALMEGA Tjänsteförbunden, i en kommentar till det förslag som regeringskansliets arbetsgrupp för arbetstidsfrågor lämnat idag. - Man missar helt i utredningen de fram- och snabbväxande företagens behov. Arbetstidsfrågan ser helt annorlunda ut idag än för några decennier sedan. Utgångspunkten måste vara varje enskild medarbetare och förutsättningarna på företaget - inte ett samlat kollektiv. Att tro att 349 personer i riksdagen kan besluta om arbetstiden för över 300 000 anställda i våra 6500 medlemsföretag är orimligt. Sverige behöver friare företag och medarbetare - inte fler politiska beslut. - Vi befinner oss alla i olika faser i livet. Ibland vill vi jobba 6 timmar, ibland 8 och ibland 10. Allt är okej så länge det sker genom överenskommelser mellan medarbetare och arbetsgivare. Det är bättre att skapa utrymme för individuella villkor än att försöka tvinga på en växande framtidsbransch den gamla tidens villkor. För mer information: Jonas Milton Talesperson för Forum för tjänsteföretagare (www.tjansteforum.org) och förbundsdirektör i ALMEGA Tjänsteförbunden: 08- 762 69 74, 070-345 69 74 eller jonas.milton@almega.se Forum för tjänsteföretagare är ett samarbete mellan fyra arbetsgivarorganisationer: ALMEGA Tjänsteförbunden, Alliansen, Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tillsammans representerar våra organisationer 6 500 tjänsteföretag med 300 000 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar